Accés a la informació

Aquí trobareu informació sobre els marcs legals que regulen el dret d’accés a la informació pública, dins i fora de Catalunya; el Glossari us ajudarà a comprendre els  termes i conceptes que s’hi empren.

Podeu accedir també a la informació relacionada amb òrgans amb funcions de garantia similars a la GAIP, així com aquells altres òrgans la funció dels quals té relació amb l’accés a la informació pública.

Normativa

Marc regulador del dret d’accés a la informació pública, tant a Catalunya com a arreu

veure més

Òrgans similars

Relació d’òrgans que tenen funcions de garantia de l’accés a la informació de fora de Catalunya

veure més

Altres òrgans

Òrgans amb funcions relacionades indirectament amb l’accés a la informació pública

veure més

Glossari

Abecedari dels conceptes relacionats amb el dret d’accés a la informació pública

veure més