Cercador de resolucions i dictàmens

Cerca els resultats a partir dels següents criteris:
Cal que poseu cometes a l'inici i final del text de cerca, p.e. "126/2016"

S'han trobat 739 resultats

Silenci administratiu /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[446,73 KB ]

07/01/2016

Criteris interpretatius sobre la reclamació a la GAIP en cas de silenci administratiu 

Informe 1/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[82,79 KB ]

26/07/2016

Informe sobre el Projecte d’ordre CLT/ /2017 per la qual s’aproven, es modifiquen i es deroguen taules d’avaluació i accés documental

Informe 1/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[85,8 KB ]

28/01/2016

Informe sobre el Projecte d’ordre CLT/  /2016 per la qual s’aproven, es modifiquen i es deroguen taules d’avaluació i accés documental

Dictamen 3/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[146,6 KB ]

01/09/2017

Consulta general sobre accés a dades personals especialment protegides de persones mortes

Dictamen 2/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[200,37 KB ]

26/05/2017

Consulta general sobre accés dels i de les electes locals als expedients.

Dictamen 1/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[191,27 KB ]

20/04/2017

Consulta general sobre l’accés als expedients sancionadors en matèria de medi ambient.

Dictamen 7/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[225,73 KB ]

30/11/2016

Consulta general sobre accés de les persones interessades a la informació continguda en un procediment administratiu en tràmit o obert.

Dictamen 6/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[488,57 KB ]

26/10/2016

Consulta general sobre entrada en vigor i referència temporal de les obligacions de publicitat activa i necessitat d’elaborar la informació sol·licitada

Dictamen 5/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[91,84 KB ]

13/10/2016

Consulta general sobre el límit del secret i la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració, el límit de la igualtat de les parts en els processos judicials i la seva incidència en l’accés a informació relativa a l’estratègia de l’Administració en un procés judicial del qual sigui part

Dictamen 4/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[96,24 KB ]

29/06/2016

Consulta general relativa a la posició que ocupen els prestadors privats de serveis públics de l’article 3.1.d de la Llei 19/2014 en el procediment d’accés a informació que es troba en el seu poder

Dictamen 3/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[85,68 KB ]

29/06/2016

Consulta general relativa a la inclusió d’altres administracions dins el concepte de tercer afectat als efectes de l’aplicació de l’article 31 de la Llei 19/2014

Dictamen 2/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[112,01 KB ]

18/05/2016

Consulta general sobre accés a informació que es troba als arxius municipals

Dictamen 1/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[242,62 KB ]

11/05/2016

Consulta general sobre accessibilitat a projectes tècnics i a altres documents inclosos als expedients de llicències, control d’activitats contractació.

Dictamen 1/2015 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[116,36 KB ]

03/09/2015

Consulta general sobre accessibilitat a la informació continguda a contractes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb compromisos de confidencialitat.

Resolució 26/2018, de 7 de febrer /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[88,93 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Talamanca

Informació reclamada: Participar a sessions de la Junta de Govern Local

Paraules clau: Ajuntament. Electes locals. Participació política. Reclamació contra silenci. Informació pública. Manca d’objecte. Inadmissió

Tipus de document: Resolució

Data: 07.02.2018

Resolució 25/2018, de 7 de febrer /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[88,25 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Martorell

Informació reclamada: Certificat urbanístic.

Paraules clau: Ajuntament. Urbanisme. Certificats. Reclamació contra cobrament de taxa. Derivació de la reclamació. Informació pública. Manca d’objecte. Inadmissió.

Tipus de document: Resolució

Data: 07.02.2018

Resolució 24/2018, de 7 de febrer /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[61,89 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Documentació sobre la concessió del xalet dels Camps Elisis.

Paraules clau: Ajuntament. Electes locals. Contractes. Concessions. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte. Mediació.

Tipus de document: Resolució

Data: 07.02.2018

Resolució 23/2018, de 7 de febrer /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[169,55 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Salou

Informació reclamada: Eines de tramitació electrònica emprades per l’Ajuntament de Salou.

Paraules clau: Ajuntament. Administració electrònica. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani de la informació. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 07.02.2018

Resolució 22/2018, de 7 de febrer /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[161,42 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Gavà

Informació reclamada: Desglossament anual de despeses i factures amb càrrec a les aportacions econòmiques als grups polítics des de l’any 2011 al 2016.

Paraules clau: Ajuntament. Grups municipals. Subvencions. Resolució contra silenci. Informació pública. Límits. Protecció de dades personals. Trasllat. Al·legacions. Publicitat activa. Funció orientativa.

Tipus de document: Resolució

Data: 07.02.2018

Resolució 21/2018, de 7 de febrer /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[160,4 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Castelldefels

Informació reclamada: Desglossament anual de despeses i factures amb càrrec a les aportacions econòmiques als grups polítics des de l’any 2011 al 2016.

Paraules clau: Ajuntament. Grups municipals. Subvencions. Resolució contra silenci. Informació pública. Límits. Protecció de dades personals. Trasllat. Al·legacions. Publicitat activa. Funció orientativa.

Tipus de document: Resolució

Data: 07.02.2018