Cercador de resolucions i dictàmens

Cerca els resultats a partir dels següents criteris:
Cal que poseu cometes a l'inici i final del text de cerca, p.e. "126/2016"

S'han trobat 818 resultats

Silenci administratiu /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[159,67 KB ]

07/01/2016

Criteris interpretatius sobre la reclamació a la GAIP en cas de silenci administratiu 

Informe 1/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[82,79 KB ]

26/07/2016

Informe sobre el Projecte d’ordre CLT/ /2017 per la qual s’aproven, es modifiquen i es deroguen taules d’avaluació i accés documental

Informe 1/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[85,8 KB ]

28/01/2016

Informe sobre el Projecte d’ordre CLT/  /2016 per la qual s’aproven, es modifiquen i es deroguen taules d’avaluació i accés documental

Dictamen 3/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[146,6 KB ]

01/09/2017

Consulta general sobre accés a dades personals especialment protegides de persones mortes

Dictamen 2/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[200,37 KB ]

26/05/2017

Consulta general sobre accés dels i de les electes locals als expedients.

Dictamen 1/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[191,27 KB ]

20/04/2017

Consulta general sobre l’accés als expedients sancionadors en matèria de medi ambient.

Dictamen 7/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[225,73 KB ]

30/11/2016

Consulta general sobre accés de les persones interessades a la informació continguda en un procediment administratiu en tràmit o obert.

Dictamen 6/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[488,57 KB ]

26/10/2016

Consulta general sobre entrada en vigor i referència temporal de les obligacions de publicitat activa i necessitat d’elaborar la informació sol·licitada

Dictamen 5/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[91,84 KB ]

13/10/2016

Consulta general sobre el límit del secret i la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració, el límit de la igualtat de les parts en els processos judicials i la seva incidència en l’accés a informació relativa a l’estratègia de l’Administració en un procés judicial del qual sigui part

Dictamen 4/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[96,24 KB ]

29/06/2016

Consulta general relativa a la posició que ocupen els prestadors privats de serveis públics de l’article 3.1.d de la Llei 19/2014 en el procediment d’accés a informació que es troba en el seu poder

Dictamen 3/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[85,68 KB ]

29/06/2016

Consulta general relativa a la inclusió d’altres administracions dins el concepte de tercer afectat als efectes de l’aplicació de l’article 31 de la Llei 19/2014

Dictamen 2/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[112,01 KB ]

18/05/2016

Consulta general sobre accés a informació que es troba als arxius municipals

Dictamen 1/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[242,62 KB ]

11/05/2016

Consulta general sobre accessibilitat a projectes tècnics i a altres documents inclosos als expedients de llicències, control d’activitats contractació.

Dictamen 1/2015 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[116,36 KB ]

03/09/2015

Consulta general sobre accessibilitat a la informació continguda a contractes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb compromisos de confidencialitat.

Resolució 101/2018, de 9 de maig /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[63,45 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Viladecans

Informació reclamada: El contracte o conveni de concessió del bar del camp de futbol.

Paraules clau: Ajuntament. Contractes. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani de la informació. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 09.05.2018

Resolució 100/2018, de 9 de maig /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[202,77 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament del Prat de Llobregat

Informació reclamada: Conceptes que es retribueixen amb cadascun dels tres epígrafs de complement específic diferenciats a la nòmina.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Retribucions. Complement específic. Policia. Reclamació contra estimació parcial. Notificació defectuosa. Termini per reclamar.

Tipus de document: Resolució

Data: 09.05.2018

Resolució 99/2018, de 9 de maig /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[74,88 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Informació reclamada: Llistat, manteniment i inspecció de les instal·lacions elèctriques municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Instal·lacions elèctriques. Actes d'inspecció. Reclamació contra lliurament parcial de la informació. Silenci administratiu. Informació pública.

Tipus de document: Resolució

Data: 09.05.2018

Resolució 98/2018, de 4 de maig /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[65,15 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Gavà

Informació reclamada: Diversa informació relacionada amb determinats conceptes del pressupost municipal.

Paraules clau: Grup municipal. Ajuntament. Comptabilitat dels grups. Factures. Inadmissió. Reclamació contra grup municipal. Legitimitat passiva. Manca de sol·licitud prèvia. Reclamació repetitiva.

Tipus de document: Resolució

Data: 04.05.2018

Resolució 97/2018, de 4 de maig /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[84,55 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de l'Aldea

Informació reclamada: Actes de la Comissió Especial de Comptes.

Paraules clau: Ajuntament. Partit polític. Actes. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 04.05.2018