Cercador de resolucions i dictàmens

Cerca els resultats a partir dels següents criteris:
Cal que poseu cometes a l'inici i final del text de cerca, p.e. "126/2016"

S'han trobat 975 resultats

Silenci administratiu /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[159,67 KB ]

07/01/2016

Criteris interpretatius sobre la reclamació a la GAIP en cas de silenci administratiu 

Informe 1/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[82,79 KB ]

26/07/2016

Informe sobre el Projecte d’ordre CLT/ /2017 per la qual s’aproven, es modifiquen i es deroguen taules d’avaluació i accés documental

Informe 1/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[85,8 KB ]

28/01/2016

Informe sobre el Projecte d’ordre CLT/  /2016 per la qual s’aproven, es modifiquen i es deroguen taules d’avaluació i accés documental

Dictamen 3/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[146,6 KB ]

01/09/2017

Consulta general sobre accés a dades personals especialment protegides de persones mortes

Dictamen 2/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[200,37 KB ]

26/05/2017

Consulta general sobre accés dels i de les electes locals als expedients.

Dictamen 1/2017 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[191,27 KB ]

20/04/2017

Consulta general sobre l’accés als expedients sancionadors en matèria de medi ambient.

Dictamen 7/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[225,73 KB ]

30/11/2016

Consulta general sobre accés de les persones interessades a la informació continguda en un procediment administratiu en tràmit o obert.

Dictamen 6/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[488,57 KB ]

26/10/2016

Consulta general sobre entrada en vigor i referència temporal de les obligacions de publicitat activa i necessitat d’elaborar la informació sol·licitada

Dictamen 5/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[91,84 KB ]

13/10/2016

Consulta general sobre el límit del secret i la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració, el límit de la igualtat de les parts en els processos judicials i la seva incidència en l’accés a informació relativa a l’estratègia de l’Administració en un procés judicial del qual sigui part

Dictamen 4/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[96,24 KB ]

29/06/2016

Consulta general relativa a la posició que ocupen els prestadors privats de serveis públics de l’article 3.1.d de la Llei 19/2014 en el procediment d’accés a informació que es troba en el seu poder

Dictamen 3/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[85,68 KB ]

29/06/2016

Consulta general relativa a la inclusió d’altres administracions dins el concepte de tercer afectat als efectes de l’aplicació de l’article 31 de la Llei 19/2014

Dictamen 2/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[112,01 KB ]

18/05/2016

Consulta general sobre accés a informació que es troba als arxius municipals

Dictamen 1/2016 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[242,62 KB ]

11/05/2016

Consulta general sobre accessibilitat a projectes tècnics i a altres documents inclosos als expedients de llicències, control d’activitats contractació.

Dictamen 1/2015 /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[116,36 KB ]

03/09/2015

Consulta general sobre accessibilitat a la informació continguda a contractes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb compromisos de confidencialitat.

Resolució 254/2018, de 14 de setembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[73,6 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sabadell

Informació reclamada: Abonaments de productivitat al personal municipal.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Retribucions. Complements retributius. Productivitat. Reclamació contra silenci. Ponderació. Límits. Dades personals.

Tipus de document: Resolució

Data: 14.09.2018

Resolució 253/2018, de 14 de setembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[63,94 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de l'Albiol

Informació reclamada: Inversions fetes a una urbanització.

Paraules clau: Ajuntament. Entitat urbanística col·laboradora. Urbanisme. Inversions. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 14.09.2018

Resolució 252/2018, de 14 de setembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[285,56 KB ]

Administració reclamada: Institut Català de la Salut (ICS)

Informació reclamada: Expedient administratiu de la sol·licitud d’un zelador de les retribucions complementàries de destí i de complement específic de la categoria d’auxiliar administratiu.

Paraules clau: Generalitat. Personal. Salut. Reclamació contra desestimació. Límits. Dades personals. Anonimització. Oposició de tercers. Suspensió de l’execució.

Tipus de document: Resolució

Data: 14.09.2018

Resolució 251/2018, de 14 de setembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[105,69 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Rubí

Informació reclamada: Relació de llocs de treball de l’any 2018, identificant amb noms i cognoms cadascuna de les persones treballadores, la seva ubicació dins l’estructura organitzativa, així com la retribució, formació, titulació i especialització que correspon a cada lloc de treball.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Retribucions. Relació de llocs de treball. Reclamació contra estimació parcial. Publicitat activa. Límits. Dades personals.

Tipus de document: Resolució

Data: 14.09.2018

Resolució 250/2018, de 14 de setembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[187,92 KB ]

Administració reclamada: Direcció General de la Inspecció de Treball

Informació reclamada: Còpia d’un expedient iniciat arran de la denúncia de la persona reclamant.

Paraules clau: Generalitat. Inspecció de Treball. Denúncia. Infracció laboral. Persona interessada. Persona denunciant. Accés a dades pròpies. Reclamació contra desestimació. Límits. Secret o confidencialitat. Dades personals.

Tipus de document: Resolució

Data: 14.09.2018