Obligatorietat de la publicitat activa de les subvencions als grups polítics de les Corporacions Locals

Paraules clau: Ajuntament. Diputacions. Consells Comarcals. Grups municipals. Grups polítics. Subvencions. Publicitat activa. Funció orientativa. Criteri.