Avaluacions de qualitat

Imatge

 

Les persones que han presentat una reclamació a la GAIP són convidades a valorar el servei rebut i proposar-hi millores. La gràfica us mostra la valoració mitjana obtinguda fins ara per a cadascun dels aspectes pels quals es demana valoració, que trobareu detallats aquí, així com la mitjana global de satisfacció, d’acord amb la correspondència següent: 

  1. Gens
  2. Poc
  3. Suficientment
  4. Força
  5. Molt

La gràfica mostra els resultats respecte les respostes obtingudes de les enquestes de 218 procediments de reclamació.

Darrera actualització: 21 de novembre de 2018

Voleu valorar aquest web?

Si voleu donar-nos la vostra opinió sobre aquest web, o fer-nos arribar suggeriments, queixes o propostes de millora, podeu  utilitzar el formulari electrònic de contacte al qual s’accedeix des de la capçalera i peu d’aquest web.