Manuals i normativa interna

El reglament d'organització i funcionament de la GAIP està en fase de tramitació. Mentre no s'aprovi el Reglament, la GAIP es regeix pels manuals de tramitació de les reclamacions i del procediment de mediació i per les Normes internes d'organització i funcionament de la Comissió, que van ser aprovades pel Ple el dia 15 de setembre de 2015.

Podeu consultar aquests documents aquí.