Actes del Ple

El Ple de la GAIP es reuneix setmanalment i aprova, de manera col·legiada, l'admissió a tràmit de les reclamacions i les resolucions amb què finalitzen. Podeu consultar aquí, ordenat cronològicament, el text íntegre de les actes, que reflecteixen els acords adoptats.