Sumari dels últims Plens

La GAIP ha acordat que...

Ple del 12 de juliol de 2018

1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 

2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:

 

 • Les quantitats percebudes per cada grup polític, des de l’any 1985 als Ajuntament de Molins de Rei i Cervelló.
 • Diversos documents relacionats amb una assignatura a la Universitat Pompeu Fabra.
 • Informació dels processos electorals al Col·legi Oficial d’Infermeria de Lleida.
 • Les notificacions en relació a un expedient personal al Consell Comarcal del Segrià.
 • La llicència de primera ocupació d’un habitatge a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp.
 • Diverses actes de plens de l’alumnat la Universitat de Barcelona.
 • Relació d’ajuts individuals de menjador del curs 16/17 als alumnes d’infantil, primària  secundària, detallats per subvencions del 50% i 100%, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
 • Diversa informació relativa a la relació entre el Consorci Mar Parc de Salut Hospital del Mar i l’empresa International Care Patient Assistance.
 • Diversos documents del pressupost i factures del Grup de recerca Dret Constitucional Europeu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • L’estat d’un expedient de licitació de subministrament i distribució dels àpats de menjador dels cases municipals a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
 • Documentació acreditativa de la contractació de personal acadèmic del Grau d’Enginyeria informàtica a la Universitat Pompeu Fabra.
 • Les inversions realitzades els anys 2016 a 2018 a la urbanització Masies Catalanes a l’Ajuntament de l’Albiol

Ple del 29 de juny de 2018

1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a 

 • L’oferta de l’empresa seleccionada per formar una empresa mixta dedicada a serveis de neteja, per part dels representants legals dels treballadors que hi queden subrogats del Consell Comarcal del Maresme.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 157/2018.
 • Diversos informes i comunicacions a la Fiscalia de l’Oficina Antifrau de Catalunya, per part d’un periodista.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 158/2018.
 • Les dades comptables, pressupostàries i institucionals de l’empresa mixta AGISSA de l’Ajuntament de Girona. 
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 159/2018.
 • Documentació diversa relativa a les instal·lacions elèctriques municipals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 160/2018.
 • El deute pendent d’un restaurant pel permís d’ocupació de la via pública de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, per part d’un regidor.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 161/2018. 
 • Els ingressos pel lloguer d’un local municipal de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, per part d’un regidor.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 162/2018.
 • Diverses informacions relatives a expedients urbanístics de l’Ajuntament de l’Escala.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 163/2018.
 • Factures d’advocats i d’il·luminació de Nadal de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 166/2018.


  2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:

 • Les quantitats percebudes per cada grup polític, des de l’any 1985 als Ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Martorell i Sant Vicenç dels Horts.
 • Les aportacions realitzades al Consorci per la Normalització Lingüística per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
 • L’última memòria i l’estudi econòmic de les tarifes d’aigua de l’Ajuntament de l’Albiol.
 • Informació dels últims processos electorals als Col·legis Oficials d’Infermeria de Girona i Tarragona.
 • L’expedient obert a l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca i la relació dels requeriments rebuts des del ministeri i/o l’Alta Inspecció, a la Inspecció d’Educació Departament d’Ensenyament.
 • Factures de viatges, motiu i despeses dels acompanyants de l’Alcalde de Tarragona els anys 2015 a 2017.
 • Informació relativa a la cobertura contractual i laboral d’uns treballadors de l’Ajuntament de Rubí, per part de la Secció Sindical de CCOO.
 • Informació relativa al Comitè de Seguretat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí, per part de la Secció Sindical de CCOO.
 • L’evidència del registre d’un conveni entre l’INSS i l’Ajuntament de Rubí, per part de la Secció Sindical de CCOO.
 • Les factures de la llum i aigua de l’espai municipal La Pista, dels anys 2008 a 2015, a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.
 • Els números de compte corrent en els quals l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà ha efectuat pagaments a un arquitecte.
 • Les factures d’un arquitecte des del 2008 al 2018 a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà. 

Ple del 20 de juny de 2018

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. El Ple de la GAIP ha acordat l’ampliació del termini per a l’execució de la Reclamació 54/2018 degut a l’elevadíssim volum de gestió per a l’anonimització de les dades publicades al portal ATRI per a la selecció i provisió de llocs de treball a la Generalitat de Catalunya.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 102/2018/IE.

 3. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Les actes de les reunions del Grup de Seguiment Interdepartamental dels Infants i Adolescents amb problemes de malnutrició al Parlament de Catalunya.
  • Diverses informacions relatives a activitats al Parlament de Catalunya.