Sumari dels últims Plens

La GAIP ha acordat que...

Ple de 10 de maig de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:

  • El nombre de persones usuàries de la Unitat Funcional d’Abús al Menor (UFAM) des de la seva creació i nombre d’informes emesos, per part d’un periodista.
  • L’estudi sobre la qualitat de l’aire de les Borges Blanques encarregat a una universitat, per part d’una organització de defensa mediambiental
  • La contractació del subministrament d’apòsits del Consorci Sanitari de Terrassa, per part d’un a empresa licitadora.
  • L’assignació de places d’un curs de Riscos Laborals de l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya.
  • La certificació de les assignatures que imparteix un professor de la Universitat de Barcelona.

    

Ple de 3 de maig de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:

  • Un expedient de regularització del contracte municipal de telefonia de l’Ajuntament de Pallejà, per part d’un regidor.
  • Procés de selecció de l’any 2009 d’una plaça d’inspector de la policia municipal de Sant Cugat del Vallès, per part d’un sindicat.
  • Els plànols i documentació amb la qualificació urbanística d’unes parcel·les de l’Ajuntament de Vila-Seca.
  • Els permisos concedits a la plantilla de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès durant els anys 2013 i 2016, per part d’un sindicat.
  • Els horaris, torns i retribucions complementaries de la plantilla de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès durant els anys 2013 i 2016, per part d’un sindicat.
    

    

Ple de 25 d'abril de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:

  • Les subvencions i ajuts públics concedits per l’Ajuntament d’Alcanar als grups municipals i còpia de factures i documents justificatius (període 2011-2015), per part d’un regidor del grup municipal CUP.
  • La informació sobre el nombre de llicències i permisos de pesca concedits pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
  • Relació de contractes d’obres i serveis licitats i els previstos en relació al desplegament de la Superilla del Poblenou de l’Ajuntament de Barcelona, per part d’un regidor del grup municipal demòcrata.
  • El procediment contractació d’un nou vehicle municipal de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
  • Les actuacions de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració per a la implantació de la Llei 39/2015,
  • La informació sobre el codi del programa emprat en la selecció dels correctors de les Proves d’Accés a la Universitat.
  • Diversa informació de l’Ajuntament de l’Aldea, per part d’un regidor del grup municipal Podemos.