Sumari dels últims Plens

La GAIP ha acordat que...

Ple del 18 d'abril de 2018

 1. La GAIP ha finalitzat els procediments de reclamació que han permès l’accés a:
 2. La GAIP ha finalitzat el següent procediment de reclamació, resolent la retroacció de les actuacions a la fase de sol·licitud davant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal que aquest resolgui tenint en compte les indicacions de la GAIP respecte a l’aplicació de les causes d’inadmissió.
  • Diversa informació relacionada amb un informe d’avaluació sobre mesures reparadores aplicables a una zona afectada per un incendi al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
   Vegeu el text íntegre de la Resolució 75/2018.

 3. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • L'organigrama executiu de l'Ajuntament de Badia del Vallès, per part del sindicat IAC-CATAC.
  • El desglossament de la despesa per any i la seva justificació amb càrrec al diner públic percebut per cadascun dels grups polítics de l'actual legislatura de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
  • Diverses reclamacions relatives a subvencions municipals atorgades per l‘Ajuntament de l’Aldea, per part de PODEMOS.
  • El contracte d'adjudicació directa entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'empresa pública SAP URBA SL i còpia del conveni firmat entre l’Ajuntament i la Fundació que succeí a SAP UBA SL per a la cessió i explotació de les instal·lacions agrícoles.

Ple del 11 d'abril de 2018

 1. La GAIP ha finalitzat els procediments de reclamacions que han permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a: 
  • El llistat del registre d'entrada i sortida de l'Ajuntament d’Altafulla dels mesos de gener i febrer de 2018, per part del grup municipal d’Esquerra independentista d’Altafulla-Acord Municipal.
  • Els justificants de la despesa feta pels grups municipals dels Socialistes i del Partit Popular de Gavà amb càrrec a les subvencions rebudes de l’Ajuntament.
  • Les dietes pagades al personal directiu de l'Agència Catalana de l’Aigua, les despeses en restauració i càtering i les despeses en cafès des de 2008.
  • Les ofertes publicades al portal de l’ATRI des del 13 de gener del 2016 fins a l’actualitat relatives a l’ICAEN, ACCIO i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, per part del sindicat IAC-CATAC.
  • Els informes emesos per l'Oficina Antifrau de Catalunya durant 2017 i les comunicacions realitzades a  la Fiscalia i altres autoritats, per part d’un periodista.
  • Els informes de discrepància  dels anys 2016, 2017 i 2018 de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per part d’un regidor de Junts per Arenys.

Ple del 5 d'abril de 2018

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Diversos informes emesos per l’Oficina Antifrau de Catalunya durant l’any 2017, per part d’un periodista.
  • Concurs públic per la constitució d’una societat d’economia mixta per la gestió i recollida de residus municipals del Consell Comarcal del Maresme.
  • L'emissió per part del Departament d’Ensenyament de 4 certificats de serveis prestats on constin les funcions desenvolupades de la persona interessada.