Sumari dels últims Plens

La GAIP ha acordat que...

Ple de l'11 d'octubre de 2018

1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 • Còpia de les resolucions i actuacions urbanístiques dutes a terme en una finca a l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 282/2018.
 • Llistat de sancions fermes en matèria de seguretat industrial imposades pel Departament d’Empresa i Coneixement.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 283/2018.
 • Llistat d’inspeccions i sancions de l’Agència Catalana del Consum per infracció dels drets lingüístics.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 284/2018.
 • Recaptació de diversos impostos i taxes municipals de diverses empreses municipals a l’Ajuntament de Lleida, per part d’un regidor.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 285/2018.


  2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
 •  Diversos expedients d’accés a llocs de treball mitjançant concursos específics,  comissió de serveis i concurs oposició o per provisió de llocs de treball de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per part d’un sindicat.
 • Diversa documentació relativa al funcionament de la Federació Catalana de Ciclisme.
 • Dades relatives a prestacions i subvencions concedides per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • La documentació relacionada amb els incompliments de la llei de banderes de l’Ajuntament de Rellinars.
 • Despeses destinades els anys 2007 al 2017 en publicitat institucional del Departament de la Presidència, per part d’un periodista.
 • Còpia dels documents al·legats en fase de mèrits i capacitat en una convocatòria de provisió de lloc de treball del Departament d’Interior.
 • Diversos estudis i informació tècnica dels equipaments municipals de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, per part d’una regidora.
 • Còpia dels estudis sobre contaminació al municipi realitzats al febrer i març de 2018 de l’Ajuntament de Pallejà.
 • Diversos informes relatius a les xarxes de subministres de l’Ajuntament de Lleida, per part d’una regidora.

Ple del 3 d'octubre de 2018

1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 • Informació relativa als contractes, convenis i subvencions subscrits amb entitats privades des del 2000 fins a l’actualitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la DGAIA, mitjançant acord de mediació.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 267/2018.
 • Informe relatiu a horaris dels treballadors de l’Escola Municipal de Música i Conservatori a l’Ajuntament de Sabadell, per part d’un sindicat.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 269/2018.
 • Diversa informació relativa a la formació teòrica i pràctica en matèria de seguretat i salut al lloc de treball del personal adscrit a Parcs i jardins de l’Ajuntament de Sabadell, per part d’un sindicat.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 270/2018.
 • Diversa informació relativa a increments salarials, hores extres i nomenaments d’una borsa de treball a l’Ajuntament de Sabadell, per part d’un sindicat.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 271/2018.
 • L’oferta pública executada dels anys 2008 a 2010 a l’Ajuntament de Sabadell, per part d’un sindicat.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 272/2018.
 • Diversa informació relativa al procediment de nomenament d’una persona a l’Ajuntament de Sabadell, per part d’un sindicat.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 273/2018.
 • Diversa informació relativa a les oposicions de Mossos d’esquadra amb referència 46/2010.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 274/2018.
 • Còpia de l’autorització actualitzat concedit per la Comissió de control de dispositius de vídeo-vigilància a l’Ajuntament de Gavà.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 275/2018.
 • Diversa informació relativa a uns ressalts que s’han eliminat a la zona de Vilapicina i Torre Llobeta a l’Ajuntament de Barcelona.
 • Vegeu el text íntegre de la Resolució 276/2018.
 • Identificació de les persones que formen part de l’equip de coordinació al Consell Comarcal del Segrià.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 277/2018.
 • Diversa informació relativa a uns expedients d’autorització d’activitat i un projecte d’obres a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 278/2018.
 • Documentació de les meses de negociació de les entitats sindicals per a l’accés a la funció pública al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 279/2018.
 • Impostos pagats per una empresa a l’Ajuntament d’Alpicat.
  Vegeu el text íntegre de la Resolució 280/2018.


  2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
 • La documentació relacionada amb els incompliments de la llei de Banderes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.
 • Diversa informació relativa amb la contractació pública, sous i els béns propietat de l’Associació Catalana de Municipis.
 • Informe relacionat amb un expedient personal del Consell Comarcal del Segrià.
 • Expedient relacionat amb el pagament d’honoraris a un advocat d’una empresa municipal d’aparcaments de l’Ajuntament de Tarragona.
 • La relació de despeses i albarans pagats amb targeta de crèdit de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà.
 • Els criteris, relació de vehicles i personal autoritzat per a la utilització de l’aparcament de l’edifici la Barronda de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
 • Diversa informació relativa al funcionament del Centre de tecnificació esportiva del Ripollès.
 • Les retribucions d’empleats públics de l’Ajuntament de Santa Susanna.
 • Desglossament de les retribucions i dietes percebudes per tots els membres del govern i l’oposició amb càrrec als Pressupostos de l’any 2017 de l’Ajuntament de Pallejà.
 • Diversa informació relativa als dos últims processos electorals de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona.
 • Diversa informació relativa als dos últims processos electorals de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.
 • Diversa informació relativa a l’assessorament extern, amb els imports i factures abonades des del 2016 fins a l’actualitat, per a reorganitzar l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament del Morell.
 • Diversa informació tècnica relativa a un procediment administratiu urbanístic de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
 • Le retribucions i dietes dels directors del teatre Tantarantana, Fundació Teatre Lliure, Mercat de les Flors i la Fundació sala Beckett dels anys 2017 a 2017 de l’Ajuntament de Barcelona.

Ple del 21 de setembre de 2018

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Els contractes d’explotació publicitària de la finca "La Morera" de l’Ajuntament de Badalona, per part del Club de Futbol Badalona.
  • Els expedients que incloguin els Plans d'Autoprotecció, Evacuació i Seguretat dels recintes que depenen del museu d'Història de l’Ajuntament de Tarragona.
  • Petició a l’Ajuntament de Seva per que realitzi tasques de neteja a les finques veïnes de la persona reclamant.
  • La documentació relacionada amb el servei de subministrament d’aigua de l’Ajuntament de Llagostera, per part d’una empresa.
  • Diversa informació relativa amb la venda d’entrada dels Jocs Mediterranis per part de l’Ajuntament de Tarragona i Fundació Tarragona 2017.
  • Informació relativa amb un expedient d’assignació de condecoracions a la policia municipal de Vilassar de Dalt, per part d’un sindicat.