Sumari dels últims Plens

La GAIP ha acordat que...

Ple de 12 de juliol de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Les retribucions dels alts directius de les empreses relacionades amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per part d’un periodista.
  • Els resultats de les PAU de l’IES Bell-lloc.
  • Informació relativa al servei de subministrament de l’aigua de la Pobla de Montornès, per part d’un agrupació Movimiento Vecinal .
  • Els salaris i dietes del equip directiu i del consell d’administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per part d’un periodista.
  • La base de dades del Cost Humà de la Guerra Civil del Centre d’Història Contemporània de Catalunya.
  • Els informes vinculats a la Discoteca Arena de l’Ajuntament de Blanes.
  • Informació relativa a la concessió del subministrament d’aigües de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per part de la Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU.
  • Les declaracions del model 347 dels anys 2006, 2009 i 2010 de l’Ajuntament de Lleida, per part del grup municipal de Convergència i Unió.
  • L’expedient del Pla d’Autoprotecció de Biloba Discoteca de l’Ajuntament de Lleida, per part del grup municipal de Convergència i Unió.
  • Les liquidacions del SWAP de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de l’ajuntament de Lleida, per part del grup municipal de Convergència i Unió.
  • L’expedient de Gestió tributària de l’Ajuntament de Lleida, per part del grup municipal de Convergència i Unió.
  • El conveni de col·laboració entre CatSalut i el servei d’urgències 061 .
  • El període de petició de les compensacions per treball en jornada electoral de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
  • El balanç econòmic, social i esportiu d’un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de la Llagosta, per part del grup municipal PODEMOS.
  • El POUM i PAUM de l’Ajuntament de La Llagosta, per part del grup municipal PODEMOS.
  • Els exàmens psicotècnics per  formar part del cos de la Guardia Urbana de l’Ajuntament de Figueres, per part de la persona interessada.
  • Diversa informació relativa al plet contra la Paeria, el servei d’explotació d’abastament d’aigua i les concessions de l’Ajuntament de Lleida, per part del grup municipal de la Crida-CUP.
  • El nombre de multes o sancions imposades entre 2005 a 2016 per sol·licitar o exercir la prostitució i la quantitat recaptada per l’Ajuntament de Barcelona.
  • Informació relativa de els llocs de treball de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per part de la secció sindical de la IAC-CATAC.
  • Informació relativa al règim disciplinari de la Universitat Rovira i Virgili.Diverses factures i el pressupost i balanç econòmic de dues jornades d’Olea Terra-escenaris de l’Ajuntament de Granadella, per part del grup municipal Units Fem Poble.

Ple de 27 de juny de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:

  • L’estat de tramitació del POUM de l’Ajuntament de Balsareny, per part del grup municipal de Convergència.
  • L’escrit de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al Centro Español de Meteorologia sol·licitant un nou dictamen sobre els semàfors amb foto-vermell instal·lats als municipi i la resposta d’aquest.
  • Les factures emeses per l’empresa ARETE per la inserció laboral de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.
  • Les factures adjuntes al decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Granadella i el balanç econòmic de les jornades d’Olea Terra-escenaris, per part del grup municipal Units Fem Poble.
  • El llistat d’empreses i persones físiques que tenen deutes amb l’Ajuntament de l’Albiol, per part del grup municipal d’ERC-MES-AM.
  • La informació relativa a l’assistència a cursos, seminaris, congressos i formació per part del personal del laboratori biològic en condició d’alumnes i cursos impartits en la condició de formadors, per part de l’Associació de Facultatius i Tècnics del cos de Mossos d’Esquadra.
  • Diversa informació laboral sobre la Unitat Central de Laboratori Químic de la Divisió de Policia Científica del Cos de Mossos d’Esquadra, per part de l’Associació de Facultatius i Tècnics del cos de Mossos d’Esquadra.

Ple de 21 de juny de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:

  • Les causes que han motivat superar els crèdits disponibles de les partides pressupostaries de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, per part d’un sindicat.
  • La identitat de les signatures que acompanyen un escrit d’un procediment de l’Ajuntament d’Amer, per part de l’interessat.
  • Les actes dels Consells Escolars Municipals des del juny del 2015 fins a l’actualitat de l’Ajuntament de Cabrils, per part del grup municipal d’ERC.
  • El nombre d’altes d’habitatges d’ús turístic durant l’any 2015 a l’Ajuntament de Cabrils i ingressos generats per aquestes, per part del grup municipal d’ERC.
  • La descripció de les tasques desenvolupades i valoració dels llocs de treball de tècnics de salut pública del Departament de Salut de la Generalitat, per part de les persones que ocupen aquestes places.
  • Una llicència administrativa concedida per l’Ajuntament d’Alp a un Hotel.
  • Diversa informació de l’Ajuntament d’Almacelles, per part del grup municipal Almacelles Lliure- Entesa. [6 reclamacions]
  • Els expedients d’obertura d’una nova oficina de farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida.
  • La relació de bars i restaurants de la Part Alta, una vegada aprovada la moratòria de concessió de noves llicències locals de l’Ajuntament de Tarragona.
  • Els registres d’entrada i sortida de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per part del grup municipal d’ERC-AM.
  • El contracte entre l’empresa adjudicatària de la gestió i cobrament de la zona Blava i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la quantitat recaptada.
  • El contracte entre les empreses concessionàries de serveis funeraris i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el nombre d’enterraments pagats a famílies sense recursos.
  • El contracte entre l’empresa adjudicatària de la gestió i cobrament de la zona Blava i  l’Ajuntament de Castelldefels i la quantitat recaptada.
  • El contracte entre l’empresa adjudicatària de la gestió i cobrament de la zona Blava i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la quantitat recaptada.