Sumari dels últims Plens

La GAIP ha acordat que...

Ple del 12 de desembre de 2018

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Diversa informació i documentació relativa al compliment de la Llei de Banderes de diferents municipis de Catalunya.
  • Un expedient d'averies en el sistema d'abastament d'aigua que ha afectat a un carrer durant els períodes de 2014, 2015 i d'agost a desembre de 2016 de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
  • La relació de bens immobles exempts del pagament de l’IBI, especificant el domicili, la quantia i la causa de l’excepció de l’Ajuntament de Cornellà.
  • El desglossament de la quantitat rebuda per cada grup municipal i les factures del 2015 fins al 2018 de l’Ajuntament de Granollers.
  • Les quantitats rebudes per part del President, diputats i portaveus dels grups polítics de la Diputació de Barcelona per tots els conceptes retribuïts a càrrec dels pressupostos generals durant els anys 2015, 2016 i 2017.
  • Diversa informació relativa al servei de recollida de residus Porta a Porta de l’Ajuntament de Navàs.
  • Diversa informació relativa als vehicles automòbils adscrits al servei municipal de l’Ajuntament de Navàs.
  • El llibre de tresoreria, els llibres majors pressupostaris i extrapressupostaris i al llibre diari d’operacions de l’any 2017 de l’Ajuntament de Solsona.
  • Les despeses per al desenvolupament de les tasques de l’Alcalde de l’Ametlla del Vallés.
  • Diversa informació relativa a les retribucions dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Cugat , per part d’un sindicat.

Ple del 3 de desembre de 2018

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Diversa informació relativa a les preguntes i respostes dels processos selectius de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
  • El muntant total destinat a la formació de persones adultes, desglossat per centre educatiu que depenen del Departament d'Ensenyament i el criteri o criteris emprats per adjudicar aquestes partides els darrers 7 anys.
  • Diversa informació relativa a unes obres municipals de l’Ajuntament de Badalona, per part d’una interessada.
  • Un expedient de disciplina urbanística de l’Ajuntament de Badalona.
  • Diversa informació i documentació relativa al compliment de la Llei de Banderes de diferents municipis de Catalunya.

Ple del 28 de novembre de 2018

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • El contracte entre l'Ajuntament del Vendrell i una empresa per la supervisió i control del servei energètic i manteniment integral de l'enllumenat públic, del sistema semafòric i dels accessos automatitzats a l'illa de vianants, per part d’una associació de veïns.
  • Diversa informació relativa al nombre de parts, a l’accés a l’epidural durant el part o susceptibles d’anestèsia, des de l’any 2014 fins a l’actualitat, al Servei Català de la Salut, per part d’una fundació.
  • Diversa informació relativa a les denuncies per violència d’índole política des de l’any 2014, a la Direcció General de Policia, per part d’un periodista.
  • El nombre d’immobles amb ús d’aparcament de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el tipus especial d’IBI que se’ls hi aplica.
  • La relació dels béns immobles exempts del pagament de l’IBI, especificant el domicili, quantitat i causa legal de l’exempció, de l’Ajuntament de Pallejà i la seva titularitat.
  • Diversa informació relativa al padró municipal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per part d’un regidor.
  • Diversa informació relativa al desglossament dels serveis externalitzats l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per part d’un regidor.
  • La relació de partides pressupostàries l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat destinades a l’àrea de gestió de les Polítiques d’ocupació, per part d’un regidor.
  • Un expedient sancionador per la denuncia feta a l’associació ADIPAC de l’Ajuntament de Calafell.
  • Les altes i baixes del padró municipal de l’Ajuntament d’Ullastret, per part d’un regidor.