Sumari dels últims Plens

La GAIP ha acordat que...

Ple d'1 de febrer de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a: 
  • L’empadronament històric a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries d’un familiar de la persona reclamant
  • Els complements retributius de 3 places de dissenyador/a gràfic del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, per part del Comitè d'Empresa.
  • Un certificat urbanístic de l’Ajuntament de Martorell, per part d’una interessada.

Ple del 22 de gener de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Els resultats d’una sonometria i informació sobre actuacions a realitzar per part de l’Ajuntament del Masnou.
  • El compte d’explotació d’un centre de dia externalitzat de l’Ajuntament de l’Aldea, per part de PODEMOS.
  • Informació sobre l’afectació dels pressupostos de l’Ajuntament de Moià al personal del Museu Municipal.
  • Informació relativa a un procés de selecció de l’Ajuntament de la Coma.
  • Les llicències d’activitats autoritzades a l’empresa Carrefour per l’Ajuntament de Lleida.
  • Informació sobre les tasques d’asfalt d’un camí de l’Ajuntament de Begues.

Ple del 10 de gener de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • La llicència i expedient d’obertura i activitat d’una planta de reciclatge de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, per part d’una empresa.
  • Diversa informació relativa l’externalització del servei d’assistència sanitària a persones estrangeres per part de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • La relació dels viatges de l’Alcalde de Tarragona.
  • Informació relativa als permisos d’assumptes personals per treballar en jornada electoral de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.