Sumari dels últims Plens

La GAIP ha acordat que...

Ple de l'1 de juny de 2018

1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 

 2.  S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:

 • Les factures d’assessorament i defensa jurídica dels anys 2016 i 2017 a l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, per part de la Comissió Anticorrupció del Voltreganès.
 • Informació relativa a les hores extres del personal de l’Ajuntament de Rubí l’any 2017.
 • Pla parcial i projecte de reparcel·lació a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp.
 • Les quantitats percebudes per cada grup municipal des de l’any 1985 i les factures dels anys 2011-2016 de l’Ajuntament de Vallirana.
 • Quantitat percebuda per cada grup municipal des de 1985 amb el justificant acreditatiu d’acusament de rebuda de cada portaveu a l’Ajuntament de Pallejà.
 • Quantitat percebuda per cada grup municipal des de 1985 que tinguin als seus arxius i còpia del document acreditatiu o justificant de l’acusament de rebuda de cada portaveu a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
 • Informació relativa al pla de manteniment i llistat d'instal·lacions elèctriques de l’Ajuntament de Rubí.
  Desglossament de despeses per any i justificació amb factures de les subvencions rebudes pels grups municipals entre 2011 i 2016 a l’Ajuntament de Rubí.
  Informació relativa a les actuacions dutes a terme arran de denúncies formulades a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp.
  Dades del tècnic signant d'un informe  d'un expedient d'obres, i documentació que acrediti la condició de tècnic municipal així com l'expedient complet que es va seguir a l'efecte d'assolir tal condició a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp.
 • Informació relativa a la relació d'activitats formatives dels anys 2013 a 2016 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
 • Diversa informació sobre la facturació, contractació i convenis de la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb l'ICPA.
 • Nombre total d'hores extres realitzades durant l'any 2016 i primer semestre de l'any 2017, amb especificació per al col·lectiu de Biblioteques de l’Ajuntament de l’Hospitalet, per part d’un sindicat.
 • Diversa documentació relativa a una reparcel·lació a l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.
 • Accés al Pla de finançament de la subvenció de barris a l’Ajuntament de l’Arboç per part d’una regidora.
 • Relació de Llocs de Treball 2018 identificats amb nom i cognoms, la seva ubicació dins la estructura organitzativa, retribucions amb tots i cadascun dels complements retributius que percebin, formació, titulació i especialització que correspon a cada lloc de treball, a l’Ajuntament de Rubí per part d’un sindicat.
 • Expedients personals dels aspirants de la borsa de treball de l'escola de música a l’Ajuntament de Rubí, per part d’un sindicat.
 • Informe amb les dades de seguiment de la vaga del 8 de març de 2018 del personal de l'Ajuntament, separat per serveis i incidència horària a l’Ajuntament de Rubí, per part d’un sindicat.
 • Llistat dels decrets d'alcaldia, còpia dels llistats de registres d'entrada i de sortida,  i documentació relacionada amb reparaments i discrepàncies d'intervenció a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per part d’un regidor.
 • Informació relativa a contractes menors, relació de factures presentades a la Corporació i relació de factures abonades per part de l'Ajuntament d’Hostalets de Pierola.

Ple del 24 de maig de 2018

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Les actes i deliberacions de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, en referència a dos expedients administratius d'obres majors.
  • La despesa i la justificació de les subvencions percebudes per cada grup polític a la Diputació de Barcelona durant els anys 2015, 2016 i 2017.
  • La justificació de la despesa de les aportacions als grups municipals de CiU, Partit Socialista, PP, ICV, ERC, CUP, C’s i BCN en Comú durant els anys 2013 a 2017 a l’Ajuntament de Barcelona.
  • Les factures dels serveis jurídics durant els anys 2016 i 2017, les factures de viatges del Consistori i les despeses d’il·luminació de les llums de Nadal de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà.

Ple del 17 de maig de 2018

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Diverses reclamacions relatives a les despeses de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, per part d’un regidor.
  • El projecte executiu d’un nou accés al barri de Ca n’Amat, conveni cessió i dades relatives a la propietat d’un terreny de l’Ajuntament d’Abrera.
  • Informació relativa a diverses actuacions urbanístiques al terme municipal de l’Escala.
  • Els estudis relatius als serveis d’aigües de l’Ajuntament d’Abrera, per part del Grup Municipal Abrera en Comú.
  • Els informes del manteniment dels arbres i informació sobre les mesures de contenció prop de les arrels de l’Ajuntament de Blanes.
  • L’expedient per a la selecció de dues places de sergent a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
  • Els resultats d’una sonometria del bar “Marmara” per l’Ajuntament de Llafranc.
  • Còpia de la documentació d’una activitat sense llicència a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp.
  • Les llicències de pesca recreativa i ZPC de l’any 2017 atorgades per la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental.