Sumari dels últims Plens

La GAIP ha acordat que...

Ple del 11 d'octubre de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Un expedient  de contractació de la  Fundació Parc Científic de Barcelona, per part d’una empresa.
  • Còpia d’un exercici d’un procés selectiu del cos superior d’administració de la Generalitat, per part d’un interessat.

Ple del 6 d'octubre de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:
 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:
  • Els padrons fiscals de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana de l'any 2017 de l’Ajuntament de Lleida, per part del Grup Municipal Comú de Lleida.
  • La indicació horària de les denuncies efectuades per la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per infraccions a les normes de l'article 154.14 del RGC al Parc del Litoral.
  • Un expedient sancionador del Servei Territorial de Tràfic de Catalunya, per part de la persona sancionada.
  • Les actes d'inspecció de les instal·lacions elèctriques de l’Ajuntament de Barcelona que hagin passat la revisió periòdica.
  • La justificació de les despeses realitzades amb càrrec al diner públic percebut pels grups polítics de l’Ajuntament de Castelldefels, des de l'any 2011 fins el 2016.
  • La despesa per any i justificació amb factures incloses, del destí del diner públic percebut per cadascú dels grups polítics a l’Ajuntament de Gavà, des de l'any 2011 fins el 2016.
  • Els protocols de manteniment dels parcs públics de l’Ajuntament de Rubí.

Ple del 29 de setembre de 2017

 1. La GAIP ha finalitzat el procediment de reclamació que ha permès l’accés a:

 2. S’ha iniciat la tramitació de les reclamacions, rebudes en els darrers dies, sol·licitant l’accés a:

  • L'expedient del permís d'obres en un espai no urbanitzable, de l’Ajuntament de l’Escala.
  • Les dietes i compensacions per quilometratge rebudes per l'Alcalde de l’Ajuntament de Batea des del 2007 fins al 2010.
  • Diversa informació relativa a factures, subvencions, actes i plans de l’Ajuntament de l’Aldea. [5 reclamacions]
  • Justificació de la despesa amb càrrec a les assignacions percebudes pels grups municipals de l’Ajuntament de Pallejà del 2011 a 2015.
  • Justificació de la despesa amb càrrec a les assignacions percebudes pels grups municipals de l’Ajuntament Viladecans del 2011 a 2015.
  • Criteris de contractació de la borsa de treball de l'Ajuntament de Rubí, per part d’un interessat.
  • Autoritzacions de càmeres de videovigilància situades al nucli urbà a Pallejà.
  • Autoritzacions de càmeres de a Sant Vicenç dels Horts.
  • Nombre i import dels enterraments pagats per l'Ajuntament de Pallejà a famílies sense recursos, des del 2006 a 2016.
  • Pla de manteniment d’ instal·lacions elèctriques de Viladecans conveni entre l'Ajuntament i l’empresa adjudicatària.
  • Revisió de la puntuació d’una prova en un procediment selectiu d’una borsa de treball de l’Ajuntament de Viladecans, per part de persona interessada
  • L’acta del Ple municipal de l’Ajuntament de Pallejà del dia 25 de maig del 2017.