Composen l'equip humà de la GAIP els vocals i el personal següents:

Vocals

La GAIP la formen de tres a cinc membres, designats pel Parlament de Catalunya, especialistes en l'àmbit del dret públic i l'accés a la informació

veure més

Personal

L'equip humà que dóna suport a la GAIP és personal funcionari de la Generalitat de Catalunya

veure més

Relació de llocs de treball

Aquesta és la relació de llocs de treball de la GAIP, adscrita al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència:

 

 

Nom del lloc

Nivell de destinació

Grup

Provisió

Retribucions brutes anuals

Horari

Formació específica

Presidència

--

--

Designació parlamentària

82.209,94

 

Assimilat director general

Dedicació exclusiva

Juristes especialistes en dret públic, tècnics en matèria d’arxius o gestió documental

Vocal

--

--

Designació parlamentària

82.209,94

 

Assimilat director general

Dedicació exclusiva

Juristes especialistes en dret públic, tècnics en matèria d’arxius o gestió documental

Secretaria tècnica

29

A

Definitiva

70.902,86

Horari especial 40h

Titulació en Dret o en arxivística i gestió documental

Responsable administrativa de suport a la gestió de la despesa

18

C

Definitiva

22.718,34

Horari normal 37,5h

Batxillerat

Secretari/ària de membre de la Comissió

16

C

Comissió de serveis

23.801,10

Horari especial 40h

Batxillerat

 Secretari/ària de membre de la Comissió  16 C Comissió de serveis  23.801,10 Horari especial 40h Batxillerat

Tècnic/a superior

21

A

Reforç

29.616,86

Horari normal 37,5h

Titulació d’accés al cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya

Tècnic/a superior

21

A

Reforç

29.616,86

Horari normal 37,5h

Titulació d’accés al cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya

Tècnic/a superior

21

A

Reforç

29.616,86

Horari normal 37,5h

Titulació d’accés al cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya

Tècnic/a superior

21

A

Reforç

29.616,86

Horari normal 37,5h

Titulació d’accés al cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya

Tècnic/a de gestió

18

B

Reforç

 25.378,08

Horari normal 37,5h

Titulació d’accés al cos de gestió d’administració de la Generalitat de Catalunya

Administratiu/iva de reforç

13

C

Reforç

20.254,48

Horari normal 37,5h

Batxillerat