Composen l'equip humà de la GAIP els vocals i el personal següents:

Vocals

La GAIP la formen de tres a cinc membres, designats pel Parlament de Catalunya, especialistes en l'àmbit del dret públic i l'accés a la informació

veure més

Personal

L'equip humà que dóna suport a la GAIP és personal funcionari de la Generalitat de Catalunya

veure més

Cos de l'article

Relació de llocs de treball

Aquesta és la relació de llocs de treball de la GAIP, adscrita al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència:

 

 

Codi

Nom del lloc

Nivell de destinació

Grup

Provisió

Retribucions brutes anuals

Horari

Formació específica

0085135

Presidència

--

--

Designació parlamentària

81.395,72

 

Assimilat director general

Dedicació exclusiva

Juristes especialistes en dret públic, tècnics en matèria d’arxius o gestió documental

0083348

Vocal

--

--

Designació parlamentària

81.395,72

 

Assimilat director general

Dedicació exclusiva

Juristes especialistes en dret públic, tècnics en matèria d’arxius o gestió documental

0083784

Vocal

--

--

Designació parlamentària

81.395,72

 

Assimilat director general

Dedicació exclusiva

Juristes especialistes en dret públic, tècnics en matèria d’arxius o gestió documental

0085015

Vocal

--

--

Designació parlamentària

81.395,72

 

Assimilat director general

Dedicació exclusiva

Juristes especialistes en dret públic, tècnics en matèria d’arxius o gestió documental

0085132

Secretaria tècnica

29

A

Definitiva

70.200,66

Horari especial 40h

Llicenciatura en Dret o gestió documental

0023734

Responsable administrativa de suport a la gestió de la despesa

18

C

Definitiva

22.493,24

Horari normal 37,5h

Batxillerat

0085133

Secretari/ària de membre de la Comissió

16

C

Comissió de serveis

23.652,32

Horari especial 40h

Batxillerat

0085134

Secretari/ària de membre de la Comissió

16

D

Comissió de serveis

22.423,40

Horari especial 40h

Graduat escolar

 

Tècnic/a superior

21

A

Reforç

29.333,32

Horari normal 37,5h

Llicenciatura en Dret

 

Tècnic/a superior

21

A

Reforç

29.333,32

Horari normal 37,5h

Llicenciatura en Dret

 

Tècnic/a superior

21

A

Reforç

29.333,32

Horari normal 37,5h

Llicenciatura en Dret

 

Tècnic/a superior

21

A

Reforç

29.333,32

Horari normal 37,5h

Llicenciatura en Dret

 

Administratiu/iva de reforç

13

C

Reforç

20.053,74

Horari normal 37,5h

Batxillerat