Col·loquis sobre transparència

09/03/2017

La Presidenta de la GAIP, Elisabet Samarra, va participar en el  I Col·loqui sobre transparència organitzat pel Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG), dedicat als requisits de la identificació de les persones sol·licitants d’informació pública. Es tracta del primer d’un seguit de col·loquis que tenen per finalitat, a partir de la interpretació doctrinal d’experts juristes, conèixer i intercanviar les experiències dels òrgans de garantia  en relació amb l’aplicació de diferents aspectes de la legislació en matèria de transparència i bon govern.

El col·loqui va anar precedit de la intervenció de tres experts del mon acadèmic:  Emilio Guichot, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Sevilla, Severiano Fernández Ramos, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Càdis, i  Antonio Descalzo, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III de Madrid.