II Congrés Internacional de Transparència

27/09/2017
II Congrès Internacional de Transparència

Els dies 27 al 29 de setembre es celebra el II Congrés Internacional de Transparència, organitzat per la Universitat Complutense de Madrid, ACREDITRA (Asociación Española de Acreditación de la Transparencia) ), el Consejo de Transparencia  y Buen Gobierno i l’associació Archiveros de la Función Pública.

La Presidenta de la GAIP hi participa com a ponent en la Mesa debat dedicada a l’activitat dels òrgans de garantia del Dret d’accés, així com en el grup de treball sobre les garanties de la transparència.

El Congrés es celebra a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid.