Jornada “Contingut i Límits del Dret d’Accés a la informació”

29/11/2018

La Presidenta de la GAIP, Elisabet Samarra, ha participat a la jornada “Contingut i Límits del Dret d’Accés a la informació“, organitzada pel Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. Durant la jornada s’han abordat temes com el dret accés a la informació, el principi de transparència i les dificultats del seu desenvolupament i la seva casuística en matèria de contractació en el sector públic. La Presidenta ha participat com a ponent a la taula rodona “Interpretacions divergents dels Consells de Transparència a la Disposició addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre”.  

La jornada ha tingut lloc el dia 29 de novembre a la Fundació Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.