Jornada “La destrucció de la informació pública: com fer-ho bé”

21/02/2018

La secretària tècnica de la GAIP, Àgata Solernou Viñolas, ha participat a la jornada “La destrucció de la informació pública: com fer-ho bé” organitzada per l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya i l’Escola d’Administració Publica de Catalunya.

Aquesta jornada es va centrar en avaluar el marc regulador de la destrucció de la informació pública: els mecanismes d'avaluació i tria que determinen per què i quan es pot destruir la informació, el marc legal sancionador de les males pràctiques i la necessària coordinació dels agents que hi intervenen, amb la voluntat de donar pautes clares a les organitzacions públiques.

La secretària tècnica de la GAIP ha recordat l’impacte directe que la conservació de la informació te en l’exercici del dret d’accés a la informació pública i la necessitat d’avaluar acuradament aquest aspecte en les decisions de destrucció de la informació,  en el marc de la Taula Rodona  amb el cap de l’àrea d’inspecció de l’APDCAT, el coordinador de sistemes de gestió documental corporativa del CNAATD, i el subdirector de l’empresa Destrucción Confidencial de Documentación, S.A.