Jornada sobre la transparència i la protecció de dades personals

10/04/2018
Jornada sobre la transparència i la protecció de dades personals

Jornada sobre la transparència i la protecció de dades personals, organitzada per la Diputació de Sevilla i la Fundació Democracia y Gobierno Local a la Casa de la Provincia de Sevila, adreçada al personal de les administracions locals amb responsabilitats i funcions en l’àmbit de la transparència i l’accés a la informació. Els titulars dels òrgans de control, com la GAIP, van exposar-hi les seves línies doctrinals.