Primer Congrés de Mediació en l'Advocacia

24/03/2017

La Presidenta de la GAIP, Elisabet Samarra, va participar en el I Congrés de Mediació en l’Advocacia organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).  En la seva comunicació, la Presidenta va explicar als assistents l’experiència de la GAIP al llarg de l’any i mig d’aplicació del procediment de mediació que la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya posa a l’abast de la ciutadania en les reclamacions contra la desestimació d’informació de les administracions públiques catalanes.

Va assenyalar la singularitat del procediment, només previst en la normativa catalana, i l’interès que desperta en altres òrgans de garantia de l’accés a la informació. Finalment, va fer una valoració molt positiva del valor afegir de la mediació en l’apropament entre l’Administració i la ciutadania, i de l’altíssim índex d’acords assolits per les parts que hi ha participat.