Signatura del Protocol general d’actuació entre els òrgans garants de la transparència i la Fundació Democràcia i Govern Local.

10/04/2018
Signatura del Protocol general d’actuació entre els òrgans garants de la transparència i la Fundació Democràcia i Govern Local.

El dia 10 d’abril la presidenta de la GAIP va signar el Protocol de col·laboració amb la Fundació Democràcia i Govern Local, que és una entitat sense ànim de lucre, integrada per 23 diputacions i dos cabildos, i que té per finalitat la formació en l’àmbit de l’Administració local.

Es tracta d’un protocol multilateral entre la GAIP, la Fundació i els titulars dels diferents òrgans de control de la transparència de l’Estat, d’Andalusia, de Galícia, d’Aragó i de Canàries que té per objecte la formació del personal de les Administracions locals i la difusió de la doctrina i interpretacions d’aquests.

En el marc del Protocol, s’elaborarà un Programa anual d’activitats formatives.

Signatura del Protocol general d’actuació entre els òrgans garants de la transparència i la Fundació Democràcia i Govern Local.