Procediments de mediació

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu de manera única i diferenciada per a Catalunya la possibilitat que la persona que reclama contra una administració pugui sol·licitar un procediment de mediació, tutelat per la GAIP, per a la resolució ràpida i pactada entre les parts. Si en el termini d'un mes les parts no arriben a un acord, la GAIP resol sobre el fons de la reclamació.  Aquí podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació que han posat fi a reclamacions per accés a la informació  

Resolució 326/2017, de 22 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[205,08 KB ]

Administració reclamada: Consorci Mar Parc de Salut Barcelona

Informació reclamada: Informació diversa en relació amb els serveis sanitaris a persones estrangeres.

Paraules clau: Consorci. Salut. Factures.Mediació.

Resolució 304/2017, de 8 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[66,58 KB ]

Administració reclamada: Departament de Salut

Informació reclamada: Descripció de les tasques desenvolupades i valoració dels llocs de treball de tècnics de salut pública.

Paraules clau: Generalitat. Salut. Personal. Descripció de llocs de treball. Mediació.

Resolució 182/2017, de 7 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[184,59 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Informació reclamada: Informació sobre les obres realitzades a una finca ubicada al Recinte de Flor de Maig on es van manipular elements d’amiant.

Paraules clau: Ajuntament. Obres. Mediació.

Resolució 180/2017, de 7 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[179,8 KB ]

Administració reclamada: Diputació Provincial de Barcelona

Informació reclamada: Coordinació d’activitats empresarials entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell. Accions i mesures preses, per garantir la seguretat del personal de la Biblioteca del Nord de Sabadell.

Paraules clau: Diputació. Personal. Biblioteca. Mediació.

Resolució 163/2017, de 26 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[175,59 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Informació d’expedients de contractació i relació de comerços grans productors de residus.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Contractació. Residus. Mediació.