Procediments de mediació

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu de manera única i diferenciada per a Catalunya la possibilitat que la persona que reclama contra una administració pugui sol·licitar un procediment de mediació, tutelat per la GAIP, per a la resolució ràpida i pactada entre les parts. Si en el termini d'un mes les parts no arriben a un acord, la GAIP resol sobre el fons de la reclamació.  Aquí podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació que han posat fi a reclamacions per accés a la informació  

Resolució 267/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[302,79 KB ]

Administració reclamada: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Informació reclamada: Contractes, convenis, concerts i subvencions.

Paraules clau: Generalitat. Periodista. Infància. Contractes. Convenis. Subvencions. Reclamació contra estimació parcial. Mediació. Acord.

Resolució 260/2018, de 21 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[77,88 KB ]

Administració reclamada: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Informació reclamada: Documents relacionats amb diversos tipus de contractes de professorat.

Paraules clau: Universitat. Contractació. Professorat. Mediació. Acord.

Resolució 76/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[74,05 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Aiguamúrcia

Informació reclamada: Dietes i despeses de representació dels regidors i de l’alcaldia.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grups municipals. Dietes. Factures. Reclamació contra silenci. Mediació. Acord.

Resolució 73/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[103,16 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Cervelló

Informació reclamada: Pressupostos i facturació de determinades obres municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Obres. Pressupost. Reclamació contra silenci. Mediació. Acord parcial. Estimació extemporània. Pèrdua d’objecte.

Resolució 47/2018, de 23 de març  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[181,62 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Informació reclamada: Còpia de la base de dades del Cost Humà de la Guerra Civil

Paraules clau: Generalitat. Reutilització. Règim especial d’accés. Memòria. Límits. Dades personals. Dades personals especialment protegides. Principi d’exactitud de dades. Inadmissió. Tasca complexa d’elaboració.