Procediments de mediació

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu de manera única i diferenciada per a Catalunya la possibilitat que la persona que reclama contra una administració pugui sol·licitar un procediment de mediació, tutelat per la GAIP, per a la resolució ràpida i pactada entre les parts. Si en el termini d'un mes les parts no arriben a un acord, la GAIP resol sobre el fons de la reclamació.  Aquí podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació que han posat fi a reclamacions per accés a la informació  

Resolució 355/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[257,31 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Barcelona

Informació reclamada: Identificacions policials fetes per la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Paraules clau: Ajuntament. ONG. Policia. Identificacions policials. Acord de mediació. Límit. Dades personals. Anonimització

Resolució 318/2018, de 8 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[257,03 KB ]

Administració reclamada: Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració

Informació reclamada: Calendari i adaptacions a l'Administració electrònica.

Paraules clau: Generalitat. Administració electrònica. Reclamació contra estimació. Mediació. Acord.

Resolució 314/2018, de 8 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[339,81 KB ]

Administració reclamada: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Informació reclamada: Diversa informació de la relació contractual entre l’FGSHSP i de l'empresa ICPA pel que fa a l’assistència sanitària a les persones estrangeres.

Paraules clau: Fundació del sector públic. Hospital. Salut. Assistència sanitària. Persones estrangeres. Contractació. Reclamació contra inadmissió. Causes d’inadmissió. Sol·licitud abusiva. Tasca complexa d’elaboració. Petició de concreció. Obligació de les entitats privades a subministrar informació Trasllat. Afectats. Informes . Mediació.

Resolució 310/2018, de 30 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[70,48 KB ]

Administració reclamada: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Informació reclamada: Dades sobre gestió i tramitació de la Renda garantida de ciutadania (RGC).

Paraules clau: Generalitat. Subvencions. Renda garantida de ciutadania. Reclamació contra manca de lliurament. Mediació. Acord.

Resolució 308/2018, de 30 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[257,92 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Cardedeu

Informació reclamada: Modificacions de la Relació de llocs de treball i Plantilla de personal.

Paraules clau: Ajuntament. Plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Plantilla. Reclamació contra silenci. Mediació. Acord.