Procediments de mediació

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu de manera única i diferenciada per a Catalunya la possibilitat que la persona que reclama contra una administració pugui sol·licitar un procediment de mediació, tutelat per la GAIP, per a la resolució ràpida i pactada entre les parts. Si en el termini d'un mes les parts no arriben a un acord, la GAIP resol sobre el fons de la reclamació.  Aquí podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació que han posat fi a reclamacions per accés a la informació  

Resolució 14/2018, d'1 de febrer  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[104,44 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Badalona

Informació reclamada: Anys treballats i triennis dels empleats municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Personal. Triennis. Reclamació contra manca de lliurament. Mediació. Acord.

Resolució 414/2017, de 27 de desembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[154,42 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Informació reclamada: Còpia del projecte presentat per l’obtenció de la llicència concedida el dia 21 de desembre de 1998 i de les eventuals modificacions posteriors a les instal·lacions.

Paraules clau: Ajuntament. Llicències. Mediació. Acord. Silenci.

Resolució 413/2017, de 27 de desembre

Administració reclamada: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Informació reclamada: Informació relativa a la retribució del personal, el programa de millora de l’ocupabilitat i la contractació de personal del Museu Municipal.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Reclamació contra silenci. Personal. Retribucions. Contractació. Dades personals. Acumulació. Mediació. Acord.

Resolució 408/2017, de 19 de desembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[185,85 KB ]

Administració reclamada: Direcció General de Funció Pública

Informació reclamada: Còpia de documentació d’un procés selectiu de personal.

Paraules clau: Generalitat. Funció Pública. Personal. Provisió de llocs de treball. Mediació. Acord.

Resolució 405/2017, de 19 de desembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[186,63 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Informació reclamada: Diversa informació que consta a la Relació de Llocs de Treball.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Relació de llocs de treball. Publicitat activa. Inadmissió. Tasca complexa d’elaboració. Mediació.