Procediments de mediació

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu de manera única i diferenciada per a Catalunya la possibilitat que la persona que reclama contra una administració pugui sol·licitar un procediment de mediació, tutelat per la GAIP, per a la resolució ràpida i pactada entre les parts. Si en el termini d'un mes les parts no arriben a un acord, la GAIP resol sobre el fons de la reclamació.  Aquí podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació que han posat fi a reclamacions per accés a la informació  

Resolució 119/2017, de 25 d’abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[65,88 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Deltebre

Informació reclamada: Informació urbanística.

Paraules clau: Ajuntament. Mediació. Urbanisme.

Resolució 70/2017, d'1 de març  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[151,63 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Informació reclamada: Informació diversa sobre la gestió del municipi de les colònies de gats ferals.

Paraules clau: Ajuntament. Protecció dels animals.

Resolució 41/2017, de 8 de febrer  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[149,04 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Informació reclamada: Resposta donada per l’Ajuntament a un escrit del Síndic de Greuges. Informe sobre si els dispositius “foto-vermell” compleixen la norma UNE 199142-1:2015 elaborada per AENOR a i en quina mesura.

Paraules clau: Ajuntament. Lliurament extemporani parcial. Mediació. Consultes. Informes. Estimació parcial.

Resolució 33/2017, de 8 de febrer  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[207,08 KB ]

Administració reclamada: Agència Tributària de Catalunya

Informació reclamada: Imports satisfets per les grans superfícies a Catalunya en concepte d’impost sobre grans establiments comercials en el període 2006-2016.

Paraules clau: Generalitat. Informació tributària. Informació protegida. Comerç. Mediació. Acord parcial.

Resolució 23/2017, d'1 de febrer  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[173,18 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Barcelona

Informació reclamada: Informació relacionada amb la negociació de la Mesa de Negociació de Matèries Comuns de la productivitat de 2016.

Paraules clau: Diputació. Personal. Sindicat. Mediació.