Criteris generals

La GAIP, com qualsevol òrgan jurídic de garantia, interpreta la normativa a aplicar en conèixer i resoldre les reclamacions que li són plantejades. Amb la finalitat de ser transparents en els criteris que seguirà en les resolucions de reclamacions futures, la GAIP fa públics els documents de criteris generals que recullen i justifiquen la interpretació que fa de determinats aspectes de la normativa en matèria d’accés a la informació pública especialment rellevants o confusos.