Les administracions i ens públics de Catalunya poden formular consultes generals a la GAIP sobre l’aplicació de la normativa en matèria d’accés a la informació pública. La GAIP resol les consultes emetent dictàmens, que podeu consultar íntegres en aquest apartat.

Dictamen 1/2017  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[191,27 KB ]

20/04/2017

Consulta general sobre l’accés als expedients sancionadors en matèria de medi ambient.

Dictamen 7/2016  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[225,73 KB ]

30/11/2016

Consulta general sobre accés de les persones interessades a la informació continguda en un procediment administratiu en tràmit o obert.

Dictamen 6/2016  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[488,57 KB ]

26/10/2016

Consulta general sobre entrada en vigor i referència temporal de les obligacions de publicitat activa i necessitat d’elaborar la informació sol·licitada

Dictamen 5/2016  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[480,28 KB ]

13/10/2016

Consulta general sobre el límit del secret i la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració, el límit de la igualtat de les parts en els processos judicials i la seva incidència en l’accés a informació relativa a l’estratègia de l’Administració en un procés judicial del qual sigui part

Dictamen 4/2016  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[100,49 KB ]

29/06/2016

Consulta general relativa a la posició que ocupen els prestadors privats de serveis públics de l’article 3.1.d de la Llei 19/2014 en el procediment d’accés a informació que es troba en el seu poder