Les administracions i ens públics de Catalunya poden formular consultes generals a la GAIP sobre l’aplicació de la normativa en matèria d’accés a la informació pública. La GAIP resol les consultes emetent dictàmens, que podeu consultar íntegres en aquest apartat.

Dictamen 2/2018  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[225,57 KB ]

12/12/2018

Consulta general sobre la publicitat de les actes de la Comissió Especial de Transparència de l’Ajuntament de Lleida.

Dictamen 1/2018  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[87,67 KB ]

12/12/2018

Consulta general sobre l’accés a documentació sobre avaluació de riscos psicosocials.

Dictamen 3/2017  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[146,6 KB ]

01/09/2017

Consulta general sobre accés a dades personals especialment protegides de persones mortes

Dictamen 2/2017  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[200,37 KB ]

26/05/2017

Consulta general sobre accés dels i de les electes locals als expedients.

Dictamen 1/2017  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[191,27 KB ]

20/04/2017

Consulta general sobre l’accés als expedients sancionadors en matèria de medi ambient.