Les administracions i ens públics de Catalunya poden formular consultes generals a la GAIP sobre l’aplicació de la normativa en matèria d’accés a la informació pública. La GAIP resol les consultes emetent dictàmens, que podeu consultar íntegres en aquest apartat.

Dictamen 3/2017  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[146,6 KB ]

01/09/2017

Consulta general sobre accés a dades personals especialment protegides de persones mortes

Dictamen 2/2017  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[200,37 KB ]

26/05/2017

Consulta general sobre accés dels i de les electes locals als expedients.

Dictamen 1/2017  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[191,27 KB ]

20/04/2017

Consulta general sobre l’accés als expedients sancionadors en matèria de medi ambient.

Dictamen 7/2016  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[225,73 KB ]

30/11/2016

Consulta general sobre accés de les persones interessades a la informació continguda en un procediment administratiu en tràmit o obert.

Dictamen 6/2016  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[488,57 KB ]

26/10/2016

Consulta general sobre entrada en vigor i referència temporal de les obligacions de publicitat activa i necessitat d’elaborar la informació sol·licitada