Aquí podeu consultar el text íntegre de les Resolucions dictades per la GAIP, ordenades per ordre descendent de la data d'aprovació. Si voleu, podeu acotar la consulta utilitzant l’eina de cerca semàntica o el formulari de cerca avançada que trobareu a l’encapçalament de la pàgina.

Resolució 286/2018, d' 11 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[65,11 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Reus

Informació reclamada: Memòries tècniques i econòmiques justificatives d’una subvenció i documentació justificativa de la memòria econòmica.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Subvencions. Memòries. Reclamació contra estimació. Manca d’objecte.

Resolució 285/2018, d' 11 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[119,78 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Documentació relacionada el desglossament de la quantitat recaptada en concepte de diferents impostos i taxes.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup Municipal. Impostos. Taxes. Reclamació contra la manca de lliurament de la informació. Acumulació. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 284/2018, d' 11 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[345,32 KB ]

Administració reclamada: Agència Catalana del Consum (ACC)

Informació reclamada: Inspeccions i sancions en matèria de drets lingüístics dels consumidors.

Paraules clau: Generalitat. Entitats públiques. Inspeccions. Sancions. Consum. Llengua. Reclamació contra manca de lliurament. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 283/2018, d'11 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[109,99 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Empresa i Coneixement

Informació reclamada: Inspeccions i sancions per seguretat industrial.

Paraules clau: Generalitat. Indústria. Seguretat industrial. Inspeccions. Sancions. Reclamació contra desestimació. Règim especial d’accés. Protecció per llei sectorial. Trasllat Límits. Dades personals especialment protegides.Mediació.

Resolució 282/2018, d' 11 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[61,56 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Castellar del Vallès

Informació reclamada: Còpia de resolucions i actuacions urbanístiques en una finca

Paraules clau: Ajuntament. Urbanisme. Denúncies. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 281/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[236,97 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Seva

Informació reclamada: Requeriment de neteja.

Paraules clau: Ajuntament. Serveis. Neteja. Reclamació contra silenci. Informació pública. Inadmissió. Manca d’objecte.

Resolució 280/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[64,59 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Alpicat

Informació reclamada: Impostos municipals pagats per una empresa determinada.

Paraules clau: Impostos municipals pagats per una empresa determinada.

Resolució 279/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[256,76 KB ]

Administració reclamada: Direcció General de Funció Pública

Informació reclamada: Negociacions sindicals per a l’accés a la funció pública.

Paraules clau: Generalitat. Personal. Accés a l’ocupació pública. Meses de negociació. Informació pública. Manca d’objecte. Reclamació contra inadmissió. Causes inadmissibilitat. Consulta jurídica.

Resolució 278/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[65,01 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Vilallonga del Camp

Informació reclamada: Expedients relatius a una autorització d’activitat i un projecte d’obres.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Llicències. Obres. Expedients. Reclamació contra silenci. Acumulació. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 277/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[85,05 KB ]

Administració reclamada: Consell Comarcal del Segrià

Informació reclamada: Assignació de funcions a la persona reclamant i identitat dels membres de l’equip de coordinació.

Paraules clau: Consell comarcal. Persona interessada. Personal. Reclamació contra silenci. Causes d’inadmissibilitat. Informes interns. Límits. Dades personals. Dades merament identificatives. Lliurament extemporani parcial. Pèrdua d’objecte.

Resolució 276/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[55,69 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Barcelona

Informació reclamada: Cost d’una obra pública.

Paraules clau: Ajuntament. Obres públiques. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 275/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[59,63 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Gavà

Informació reclamada: Autoritzacions de dispositius de videovigilància.

Paraules clau: Ajuntament. Dispositius de videovigilància. Deure de col·laboració. Manca d’ informe de l’Administració.

Resolució 274/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[243,45 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Interior

Informació reclamada: Expedient d’una oposició.

Paraules clau: Generalitat. Persona interessada. Policia. Personal. Accés a l’ocupació pública. Oposicions. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 273/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[240,73 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sabadell

Informació reclamada: Dades sobre el nomenament d’una persona de la borsa de treball.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Borses de treball. Selecció de personal. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 272/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[225,07 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sabadell

Informació reclamada: Oferta pública executada

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Oferta pública d’ocupació. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 271/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[254,36 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sabadell

Informació reclamada: Informació sobre hores extres i sobre borsa de treball.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Hores extres. Reclamació contra silenci. Límits Dades personals. Confidencialitat. Identificació. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani parcial. Pèrdua d’objecte.

Resolució 270/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[240,08 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sabadell

Informació reclamada: Activitats de formació per al personal municipal.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Formació. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 268/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[245,39 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Molins de Rei

Informació reclamada: Quantitat per any percebuda per cada grup polític i copia o justificant de cada portaveu de grup polític conforme ha percebut la quantitat anual assignada des de l’any 1985 fins a finals de l’any 2017.

Paraules clau: Ajuntament. Grups municipals. Subvencions. Reclamació contra lliurament parcial. Informació inexistent. Manca d’objecte.

Resolució 267/2018, de 3 d'octubre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[302,79 KB ]

Administració reclamada: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Informació reclamada: Contractes, convenis, concerts i subvencions.

Paraules clau: Generalitat. Periodista. Infància. Contractes. Convenis. Subvencions. Reclamació contra estimació parcial. Mediació. Acord.

Resolució 266/2018, de 21 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[109,41 KB ]

Administració reclamada: Parlament de Catalunya

Informació reclamada: Informació diversa relativa a les retribucions dels diputats i diputades de les legislatures X,XI i XII del Parlament de Catalunya.

Paraules clau: Parlament de Catalunya. Retribucions. Reclamació contra lliurament parcial. Inadmissió. Manca de competència.