Aquí podeu consultar el text íntegre de les Resolucions dictades per la GAIP, ordenades per ordre descendent de la data d'aprovació. Si voleu, podeu acotar la consulta utilitzant l’eina de cerca semàntica o el formulari de cerca avançada que trobareu a l’encapçalament de la pàgina.

Resolució 252/2017, de 19 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[166,46 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Figueres

Informació reclamada: Còpia dels exàmens realitzats a la persona reclamant en compliment d’allò que disposa l’article 23 del Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals.

Paraules clau: Ajuntament. Desistiment.

Resolució 251/2017, de 19 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[152,09 KB ]

Administració reclamada: Direcció General de la Policia

Informació reclamada: Identificació del superior dels llocs de treball base del laboratori químic del Cos de Mossos d’Esquadra.

Paraules clau: Generalitat. Personal. Organització administrativa. Requisits dels llocs de treball. Descripció del lloc de treball.

Resolució 250/2017, de 19 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[154,34 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Almacelles

Informació reclamada: L’estudi de cost de les inversions realitzades al Sector 6 encarregat a un despatx extern.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Estudi tècnic. Silenci administratiu. Termini de lliurament de la informació.

Resolució 249/2017, de 19 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[151,06 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Almacelles

Informació reclamada: Factura i pressupost per elaborar la relació de llocs de treball.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Factures. Termini de lliurament de la informació.

Resolució 248/2017, de 19 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[186,08 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Almacelles

Informació reclamada: Factures de despeses jurídiques de l’Ajuntament.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Silenci administratiu. Termini de lliurament de la informació.

Resolució 247/2017, de 19 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[156,33 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Almacelles

Informació reclamada: Plantilla del personal al servei del casal d’avis.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Silenci administratiu. Termini de lliurament de la informació.

Resolució 246/2017, de 19 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[160,9 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Almacelles

Informació reclamada: Llistat i cost dels projectes i treballs tècnics encarregats a una empresa determinada

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Silenci administratiu. Termini de lliurament de la informació.

Resolució 245/2017, de 19 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[144,11 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Informació relativa als comptes corrents de l’Ajuntament en un determinat període de temps.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Comptes corrents. Estimació extemporània. Pèrdua d’objecte.

Resolució 244/2017, de 19 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[210,2 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Informació relativa a una llicència urbanística, una liquidació tributaria, i la taxa corresponent a una llicència urbanística.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Urbanisme. Tributs. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 243/2017, de 19 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[214,29 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Diverses informacions relatives a les empreses Centre de Negocis i Convencions, S. A. i de la seva concessionària, La Llotja de Lleida, S. A..

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Comptabilitat. Contractes. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.