Aquí podeu consultar el text íntegre de les Resolucions dictades per la GAIP, ordenades per ordre descendent de la data d'aprovació. Si voleu, podeu acotar la consulta utilitzant l’eina de cerca semàntica o el formulari de cerca avançada que trobareu a l’encapçalament de la pàgina.

Resolució 81/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[83,15 KB ]

Administració reclamada: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Informació reclamada: Valoracions emprades per fixar complements retributius de determinats llocs de treball.

Paraules clau: Generalitat. Sindicat. Personal. Retribucions. Complements retributius. Reclamació contra desestimació. Procediments oberts. Règims especials d’accés a la informació. Negociació col·lectiva.

Resolució 80/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[60,11 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Moià

Informació reclamada: Un estudi de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la riera.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Medi Ambient. Rieres. Aigua. Informes. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 79/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[59,44 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Recaptació en concepte de l’Impost de Béns Immobles.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Tributs. IBI. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 78/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[60,3 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Relació de finques i habitatges que previsiblement seran objecte de modificació segons el document d’aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM).

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Urbanisme. POUM. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 77/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[61,3 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Còpia de documentació d’un expedient de modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Urbanisme. PGOUM. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 76/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[74,05 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Aiguamúrcia

Informació reclamada: Dietes i despeses de representació dels regidors i de l’alcaldia.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grups municipals. Dietes. Factures. Reclamació contra silenci. Mediació. Acord.

Resolució 75/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[145,08 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Informació reclamada: Diversa informació relacionada amb un informe d’avaluació d’incendi forestal.

Paraules clau: Generalitat. Medi Natural. Informes. Duplicitat de recursos. Informació pública. Inadmissió. Consulta jurídica. Motivació de la inadmissió. Retroacció del procediment.

Resolució 74/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[89,14 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Bolvir

Informació reclamada: Còpia de contractes menors i de la relació de llocs de treball.

Paraules clau: Ajuntament. Contractes. Contractes menors. Relació de llocs de treball. Informes. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani de la informació. Pèrdua d’objecte.

Resolució 73/2018, de 18 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[103,16 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Cervelló

Informació reclamada: Pressupostos i facturació de determinades obres municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Obres. Pressupost. Reclamació contra silenci. Mediació. Acord parcial. Estimació extemporània. Pèrdua d’objecte.

Resolució 72/2018, d'11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[64,57 KB ]

Administració reclamada: Oficina Antifrau de Catalunya

Informació reclamada: Diversos informes i comunicacions de l'OAC.

Paraules clau: Oficina Antifrau de Catalunya. Informes. Reclamació contra desestimació parcial. Duplicitat d’accions. Recurs de reposició. Terminis d'impugnació.

Resolució 71/2018, d'11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[58,97 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de l'Aldea

Informació reclamada: Diversa documentació sobre les instal·lacions elèctriques municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Partit polític. Informes. Compra de terrenys. Reclamació contra silenci. Silenci administratiu. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 70/2018, d'11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[62,38 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Girona

Informació reclamada: Diversa documentació sobre les instal·lacions elèctriques municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Informes. Informació pública. Congruència de la reclamació. Participació ciutadana. Autoritzacions. Manca d’objecte. Inadmissió.

Resolució 69/2018, d'11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[103,57 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Martorell

Informació reclamada: Diversa documentació sobre les instal·lacions elèctriques municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Instal·lacions elèctriques. Reclamació contra silenci. Silenci administratiu. Causes d'inadmissibilitat. Tasca complexa de reelaboració.

Resolució 68/2018, de 11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[60,87 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Expedient de neteja i manteniment d’edificis municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Contractació. Neteja. Expedients administratius. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Desestiment.

Resolució 67/2018, de 11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[66,57 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Còpia d’un apartat de l’expedient de tramitació del Pla d’ordenació urbanística municipal.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Urbanisme. Plans. Reclamació contra silenci. Silenci administratiu. Límits. Dades personals.

Resolució 66/2018, de 11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[60,05 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Identificació de la persona titular d’un camí.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Cadastre. Reclamació contra silenci. Silenci administratiu. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 65/2018, de 11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[58,89 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Còpia d’un informe de l’intendent de la Guàrdia urbana de Lleida.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Informes. Trànsit. Radar. Reclamació contra silenci. Silenci administratiu. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 64/2018, de 11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[87,69 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Barcelona

Informació reclamada: Comptes i expedients de contractació del personal i de serveis de la Fira Internacional de Barcelona i de Fira 2000.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Contractes. Personal. Fires. Reclamació contra silenci. Preguntes. Silenci administratiu. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 63/2018, d'11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[76,35 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Vilallonga del Camp

Informació reclamada: Examen fet per a la selecció d’arquitecte interí.

Paraules clau: Ajuntament. Personal. Selecció de personal. Tribunal qualificador. Exàmens. Reclamació contra desestimació. Límits. Propietat intel·lectual. Dades personals. Concreció de les sol·licituds. Tràmit d'execució.

Resolució 62/2018, d'11 d'abril  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[71,28 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Ensenyament

Informació reclamada: Escoles bressol existents a cada municipi de Catalunya i places respectives durant els cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2017.

Paraules clau: Generalitat. Educació. Escoles bressol. Centres escolars. Places escolars. Reclamació contra inadmissió parcial. Comunicació de la informació. Remissió al web que publica la informació. Inadmissió. Tasca complexa d'elaboració.