Aquí podeu consultar el text íntegre de les Resolucions dictades per la GAIP, ordenades per ordre descendent de la data d'aprovació. Si voleu, podeu acotar la consulta utilitzant l’eina de cerca semàntica o el formulari de cerca avançada que trobareu a l’encapçalament de la pàgina.

Resolució 368/2018, de 3 de desembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[63,11 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Vidreres

Informació reclamada: Sol·licitud d’emissió d’una resolució municipal.

Resolució 367/2018, de 3 de desembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[54,65 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Expedient sobre el canvi de sentit de dos carrers.

Paraules clau: Ajuntament. Electes locals. Trànsit. Circulació. Reclamació contra format. Còpia. Lliurament extemporani.

Resolució 366/2018, de 3 de desembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[239,92 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Rubí

Informació reclamada: Informe i documentació que certifiqui i justifiqui el retorn d’una quantitat de diners a la seva partida corresponent.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Pressupost. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d'objecte.

Resolució 365/2018, de 3 de desembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[55,6 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Pallejà

Informació reclamada: Retribucions dels càrrecs electes municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Retribucions. Dietes. Càrrecs electes. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 364/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[60,84 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Pallejà

Informació reclamada: Informació pressupostària.

Paraules clau: Ajuntament. Pressupostos. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 363/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[73,39 KB ]

Administració reclamada: Direcció General de Serveis Penitenciaris

Informació reclamada: Relació de visites per autoritats a tres presons de Catalunya.

Paraules clau: Generalitat. Periodista. Presons. Visites a persones preses. Autoritats. Agenda. Reclamació contra silenci. Límits. Intimitat.

Resolució 362/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[247,17 KB ]

Administració reclamada: Departament de Cultura

Informació reclamada: Retribucions i dietes de directius d’equipaments culturals.

Paraules clau: Generalitat. Periodista. Fundacions del sector públic. Empreses públiques. Entitats privades. Retribucions. Personal directiu. Dietes i indemnitzacions. Reclamació contra inadmissió. Derivació.

Resolució 361/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[77,5 KB ]

Administració reclamada: Departament de Justícia

Informació reclamada: Retribucions i dietes de la direcció del Teatre Lliure i de la Sala Beckett.

Paraules clau: Administració de la Generalitat. Periodista. Entitats privades. Fundacions. Retribucions. Personal directiu. Teatre. Reclamació contra inadmissió parcial. Publicitat activa. Derivació.

Resolució 360/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[77,5 KB ]

Administració reclamada: Diputació Provincial de Barcelona

Informació reclamada: Retribució i dietes de la direcció del Teatre Lliure.

Paraules clau: Diputació. Periodista. Fundacions del sector públic. Retribucions. Personal directiu Teatre. Reclamació contra inadmissió. Derivació. Mediació.

Resolució 359/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[116,69 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Barcelona

Informació reclamada: Retribucions de la direcció de diverses entitats de teatre.

Paraules clau: Ajuntament. Fundacions del sector públic. Associacions. Periodistes. Retribucions. Dietes i indemnitzacions. Entrada en vigor. Derivació.

Resolució 358/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[243,51 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Informació reclamada: Documentació urbanística relativa a una casa en estat ruïnós.

Paraules clau: Ajuntament. Urbanisme. Informe. Declaració de ruïna. Reclamació contra silenci. Deure de col·laboració.

Resolució 357/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[68,94 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Ripoll

Informació reclamada: Documentació sobre el Centre de tecnificació esportiva del Ripollès.

Paraules clau: Ajuntament. Esports. Convenis. Llicències. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 356/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[87,45 KB ]

Administració reclamada: Consell Català de l'Esport

Informació reclamada: Documentació sobre el Centre de tecnificació esportiva del Ripollès.

Paraules clau: Generalitat. Entitats públiques. Esports. Informació pública. Sol·licitud imprecisa.

Resolució 355/2018, de 28 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[257,31 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Barcelona

Informació reclamada: Identificacions policials fetes per la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Paraules clau: Ajuntament. ONG. Policia. Identificacions policials. Acord de mediació. Límit. Dades personals. Anonimització

Resolució 354/2018, de 21 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[245,83 KB ]

Administració reclamada: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Informació reclamada: Consultes jurídiques sobre l’ús de mitjans electrònics.

Paraules clau: Universitats públiques. Administració electrònica. Reclamació contra estimació parcial. Consultes jurídiques. Informació pública.

Resolució 353/2018, de 21 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[59,65 KB ]

Administració reclamada: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Informació reclamada: Documentació relativa a l’aplicació de mitjans electrònics en els procediments tramitats per la Universitat.

Paraules clau: Universitats públiques. Administració electrònica. Plans. Reclamació contra estimació parcial. Informació inexistent.

Resolució 352/2018, de 21 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[70,3 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Cervelló

Informació reclamada: Còpia de l’acta d’aprovació dels criteris per a les comissions de serveis.

Paraules clau: Ajuntament. Persona interessada. Personal. Comissions de serveis. Actes. Reclamació contra silenci. Congruència de la reclamació.

Resolució 351/2018/IE, de 3 de desembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[236,8 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Ensenyament

Informació reclamada: Projectes lingüístics dels centres educatius públics.

Paraules clau: Generalitat. Ensenyament. Llengua. Projectes lingüístics. Centres docents. Derivació. Incident d’execució. Ampliació de termini.

Resolució 351/2018, de 21 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[258,46 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Ensenyament

Informació reclamada: Projectes lingüístics dels centres educatius públics.

Paraules clau: Generalitat. Ensenyament. Llengua. Projectes lingüístics. Centres docents. Reclamació contra manca de lliurament. Derivació. Retroacció del procediment.

Resolució 350/2018, de 21 de novembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[240 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Informació reclamada: Documentació relativa a la concessió del poliesportiu.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Contractes. Expedient. Reclamació contra manca de lliurament. Forma de l’accés. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.