Aquí podeu consultar el text íntegre de les Resolucions dictades per la GAIP, ordenades per ordre descendent de la data d'aprovació. Si voleu, podeu acotar la consulta utilitzant l’eina de cerca semàntica o el formulari de cerca avançada que trobareu a l’encapçalament de la pàgina.

Resolució 305/2017, de 8 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[142,56 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Vila-sana

Informació reclamada: Còpia de factures i de diversos decrets d’alcaldia de compensació per raó de servei.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Factures. Satisfacció extemporània de la sol·licitud. Pèrdua d’objecte.

Resolució 304/2017, de 8 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[66,58 KB ]

Administració reclamada: Departament de Salut

Informació reclamada: Descripció de les tasques desenvolupades i valoració dels llocs de treball de tècnics de salut pública.

Paraules clau: Generalitat. Salut. Personal. Descripció de llocs de treball. Mediació.

Resolució 303/2017, de 8 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[119,86 KB ]

Administració reclamada: Inspecció Territorial de Treball de Barcelona

Informació reclamada: Còpia d’un expedient iniciat arran de la denúncia de la persona reclamant.

Paraules clau: Generalitat. Inspecció. Persona interessada. Accés a dades pròpies.

Resolució 302/2017, de 8 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[167,34 KB ]

Administració reclamada: Agència de Salut Pública de Barcelona

Informació reclamada: Expedient d’un procediment de selecció de personal.

Paraules clau: Ajuntament. Agència. Personal. Procediment de Selecció. Persona interessada. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 301/2017, de 8 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[191,47 KB ]

Administració reclamada: Oficina Antifrau de Catalunya

Informació reclamada: Diversos documents relatius a la mateixa persona reclamant recollits en una investigació de l’OAC.

Paraules clau: Oficina Antifrau de Catalunya. Administracions independents. Límits. Investigació. Inspecció. Informació Reservada. Persona interessada. Terceres persones afectades. Dades personals. Confidencialitat.

Resolució 300/2017, de 8 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[180,11 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Informació reclamada: Treballs realitzats per un assessor jurídic.

Paraules clau: Ajuntament. Contractes. Serveis d’assesorament. Protecció de dades personals. Dades especialment protegides. Accés parcial.

Resolució 299/2017, de 8 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[276,51 KB ]

Administració reclamada: Consorci Sanitari de Terrassa

Informació reclamada: Sobre núm. 2 de diverses ofertes presentades a un procediment de licitació.

Paraules clau: Consorcis. Contractes. Licitació. Salut. Mediació. Límits. Confidencialitat. Terceres persones afectades. Al·legacions. Demora de l’execució. Mostres. Règims especials d’accés. Persona interessada.

Resolució 298/2017, d'1 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[166,33 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament dels Alamús

Informació reclamada: Millora de l’enllumenat públic i resposta per escrit de les actuacions a realitzar.

Paraules clau: Ajuntament. Manca d’objecte. Inadmissió.

Resolució 297/2017, d'1 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[142,25 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Barcelona

Informació reclamada: Còpia de l’expedient d’una finca.

Paraules clau: Ajuntament. Mediació. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 296/2017, d'1 de setembre  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[148 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Terrassa

Informació reclamada: Diversos documents relatius al canvi de gestió del servei municipal d’aigua.

Paraules clau: Ajuntament. Aigua. Estimació extemporània. Execució diferida.