Aquí podeu consultar el text íntegre de les Resolucions dictades per la GAIP, ordenades per ordre descendent de la data d'aprovació. Si voleu, podeu acotar la consulta utilitzant l’eina de cerca semàntica o el formulari de cerca avançada que trobareu a l’encapçalament de la pàgina.

Resolució 150/2017, de 10 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[94,36 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de l'Aldea

Informació reclamada: Gestions municipals en relació amb el procés judicial de la Cooperativa de l’Aldea.

Paraules clau: Ajuntament. Accions judicials. Silenci administratiu.

Resolució 149/2017, de 10 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[104,05 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de l'Aldea

Informació reclamada: Informació diversa relativa a les relacions entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’empresa Fadesa Inmobiliària SA.

Paraules clau: Administració local. Contractes. Convenis. Informació tributària. Silenci administratiu.

Resolució 148/2017, de 10 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[99,28 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de l'Aldea

Informació reclamada: Actes del Consell de Seguiment i de la Junta de Govern Local.

Paraules clau: Ajuntament. Actes. Silenci administratiu. Dades personals.

Resolució 147/2017, de 10 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[97,35 KB ]

Administració reclamada: Departament de Salut

Informació reclamada: Descripció de les tasques desenvolupades i valoració dels llocs de treball de tècnics de salut pública.

Paraules clau: Departament de Salut. Empleats públics. Descripció de llocs de treball.

Resolució 146/2017, de 10 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[152,27 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de l'Aldea

Informació reclamada: Diverses dades pressupostàries i sobre retribucions dels electes municipals.

Paraules clau: Administració local. Retribució dels electes. Liquidació dels pressupostos. Silenci administratiu. Publicitat activa.

Resolució 145/2017, de 10 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[166,54 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Barcelona

Informació reclamada: Un informe jurídic sobre la viabilitat d’una ordre de cessament d’activitat.

Paraules clau: Administració local. Pèrdua d’objecte de la Reclamació. Control d’activitats.

Resolució 144/2017, de 10 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[340,23 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Còpia íntegra de la documentació relativa a expedients de planejament i gestió urbanística, d’un contracte de manteniment i neteja dels edificis municipals.

Paraules clau: Administració local. Electes locals. Pèrdua d’objecte de la reclamació. Mediació.

Resolució 143/2017, de 10 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[171,81 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Còpia íntegra de la documentació relativa a expedients de planejament i gestió urbanística, d’un contracte de manteniment i neteja dels edificis municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Electes locals. Registre d’entrada i sortida. Límits. Dades personals. Dades especialment protegides. Mediació.

Resolució 142/2017, de 10 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[163,92 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Palamós

Informació reclamada: Liquidació i detall dels pagaments efectuats per l’Ajuntament de Palamós a l’empresa SARFA S.L. corresponents als anys 2013, 2014 i 2015.

Paraules clau: Ajuntament. Transport. Mobilitat. Reclamació. Mediació.

Resolució 141/2017, de 10 de maig  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[173,3 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Accés a la base de dades municipal que conté el text íntegre dels decrets d’alcaldia i còpia de la relació de decrets des de l’any 2006 en format d’arxiu electrònic reutilitzable.

Paraules clau: Ajuntament. Electes locals. Decrets d’alcaldia. Límits. Dades personals. Dades especialment protegides. Bases de dades. Format.