Aquí podeu consultar el text íntegre de les Resolucions dictades per la GAIP, ordenades per ordre descendent de la data d'aprovació. Si voleu, podeu acotar la consulta utilitzant l’eina de cerca semàntica o el formulari de cerca avançada que trobareu a l’encapçalament de la pàgina.

Resolució 172/2018 IE, de 30 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[60,61 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Molins de Rei

Informació reclamada: Desglossament anual de despeses, i factures, amb càrrec a les aportacions econòmiques als grups polítics des de l’any 2011 al 2016.

Paraules clau: Ajuntament. Grups municipals. Subvencions. Incident execució. Ampliació de termini.

Resolució 218/2018, de 30 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[58,98 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Tarragona

Informació reclamada: Expedient municipal sobre un edifici.

Paraules clau: Ajuntament. Periodista. Urbanisme. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 217/2018, de 30 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[63,92 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Ensenyament

Informació reclamada: Ajuts individuals de menjador concedits a l’alumnat d’infantil, primària i secundària a Catalunya.

Paraules clau: Generalitat. Ensenyament. Ajuts de menjador. Forma o format. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 216/2018, de 30 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[74,61 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Vilassar de Dalt

Informació reclamada: Documentació relativa a una comunicació al Cadastre.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Cadastre. Reclamació contra silenci. Deure de col·laboració. Mediació. Renuncia a la mediació.

Resolució 215/2018, de 30 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[84,08 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Vilassar de Dalt

Informació reclamada: Decrets d’Alcaldia, registre municipal, factures i reparaments de la intervenció.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Decrets Alcaldia. Factures. Registre municipal. Actes. Reparaments. Reclamació contra silenci. Deure de col·laboració. Informe. Ampliació de termini.. Límits. Dades personals. Mediació. Renúncia a la mediació

Resolució 214/2018, de 30 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[74,2 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

Informació reclamada: Documentació relativa al projecte d’obres d’una urbanització.

Paraules clau: Ajuntament. Urbanisme. Reclamació contra silenci. Deure de col·laboració.

Resolució 213/2018, de 30 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[80,53 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Rubí

Informació reclamada: Documentació relativa al manteniment d’instal·lacions elèctriques.

Paraules clau: Ajuntament. Instal·lacions elèctriques. Manteniment, Conveni. Reclamació contra silenci. Límits. Seguretat pública. Secret professional. Propietat intel·lectual i industrial. Dades personals.

Resolució 212/2018, de 30 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[141,33 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Vallirana

Informació reclamada: Quantitat anual percebuda per cada grup polític des del 1985 fins a finals de l’any 2016. Desglossament anual de les despeses dels grups, amb factures incloses, amb càrrec a aquestes aportacions econòmiques des de l’any 2011 fins al 2016. Justificant de conformitat de rebuda de cada portaveu.

Paraules clau: Ajuntament. Grups municipals. Subvencions. Resolució contra estimació parcial. Informació pública. Límits. Protecció de dades personals. Trasllat.

Resolució 210/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[60,9 KB ]

Informació reclamada: Queixa sobre una advocada.

Paraules clau: Col·legis professionals. Informació pública. Reclamació contra silenci. Inadmissió. Manca d’objecte.

Resolució 209/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[58,64 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Informació reclamada: Accés a les factures dels subministraments d’aigua i llum de La Pista des de l’any 2008 al 2015, ambdós inclosos.

Paraules clau: Ajuntament. Factures. Contractes menors. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 211/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[56,66 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sabadell

Informació reclamada: Revisió d’actes de retribució suposadament incorrecta de dies festius.

Paraules clau: Ajuntaments. Sindicats. Informació pública.

Resolució 208/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[65,03 KB ]

Administració reclamada: Agrupació d'Empreses Municipals de Tarragona, AIE

Informació reclamada: Despeses causades a l’Ajuntament pels viatges de l’Alcalde

Paraules clau: Empreses públiques. Periodista. Viatges. Despeses públiques. Ajuntament de Tarragona. Derivació. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 207/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[63,67 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Tarragona

Informació reclamada: Despeses causades a l’Ajuntament pels viatges de l’Alcalde

Paraules clau: Ajuntament. Periodista. Viatges. Reclamació contra silenci. Manca d’objecte. Esmena. Desistiment presumpte.

Resolució 206/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[74,67 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de l'Albiol

Informació reclamada: Memòria i estudi per modificar les tarifes de l’aigua.

Paraules clau: Ajuntament. Entitat urbanística col·laboradora. Aigua. Reclamació contra silenci. Silenci administratiu.

Resolució 205/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[153,2 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Tortosa

Informació reclamada: Un document que forma part d’un expedient.

Paraules clau: Ajuntament. Urbanisme. Llicències i autoritzacions. Informació pública. Requisits de les sol·licituds. Reclamació contra silenci.

Resolució 204/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[65,35 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Vila-seca

Informació reclamada: Preu del material de neteja viària i residus.

Paraules clau: Ajuntament. Residus. Neteja. Informació de concessionaris de serveis. Reclamació contra silenci. Ampliació d’objecte. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 203/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[75,84 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Rubí

Informació reclamada: Informació relativa a un procés selectiu de la borsa de treball de l’Escola de Música i al seguiment d’una vaga.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Informes. Processos de provisió. Reclamació contra silenci. Acumulació. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 202/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[94,9 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Abrera

Informació reclamada: Diversos estudis sobre el servei d’aigua.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Aigua. Estudis. Reclamació contra silenci. Deure de col·laboració.

Resolució 201/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[95,75 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Abrera

Informació reclamada: Projecte executiu de nou accés provisional al barri de Ca n’Amat i conveni de cessió dels terrenys.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Urbanisme. Projecte. Procediment obert. Reclamació contra desestimació.

Resolució 200/2018, de 26 de juliol  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[65,28 KB ]

Administració reclamada: Direcció General de la Policia

Informació reclamada: còpia d’un informe d’auditoria organitzativa de les diferents unitats de la Divisió de Policia Científica.

Paraules clau: Generalitat. Sindicat. Personal. Policia. Reclamació contra silenci. Límits. Seguretat. Dades personals. Accés parcial. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.