Aquí podeu consultar el text íntegre de les Resolucions dictades per la GAIP, ordenades per ordre descendent de la data d'aprovació. Si voleu, podeu acotar la consulta utilitzant l’eina de cerca semàntica o el formulari de cerca avançada que trobareu a l’encapçalament de la pàgina.

Resolució 149/2018, de 14 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[59,75 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Caldes d'Estrac

Informació reclamada: Accés al registre de sortides de l’Ajuntament.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Grup municipal. Registre municipal. Mediació. Reclamació prematura. Inadmissió.

Resolució 148/2018, de 14 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[64,96 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Blanes

Informació reclamada: Sobre manteniment d’arbrat.

Paraules clau: Ajuntament. Medi ambient. Informes. Manteniment. Poda d’arbrat. Reclamació contra silenci. Lliurament de la informació. Pèrdua d’objecte.

Resolució 147/2018, de 14 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[65,62 KB ]

Administració reclamada: Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat

Informació reclamada: Comunicacions entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló sobre el tancament d'una línia de P3.

Resolució 146/2018, de 14 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[64,67 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Girona

Informació reclamada: Serveis contractats a AGISSA i a GIRONA SA, al marge del contracte de l’aigua.

Paraules clau: Ajuntament. Periodista. Contractes. Aigua. Reclamació contra inadmissió. Inadmissió. Tasca complexa d’elaboració. Informació desglossada. Audiència prèvia.

Resolució 145/2018, de 14 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[83 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Tarragona

Informació reclamada: Diverses dades relatives a l’activitat de la Fundació Tarragona 2017 en relació amb els Jocs Mediterranis de Tarragona.

Paraules clau: Ajuntament. Fundació. Periodista. Contractes. Comptes públics. Reclamació contra silenci. Mediació. Acord

Resolució 144/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[61,2 KB ]

Administració reclamada: Institut Català de la Salut (ICS)

Informació reclamada: Expedient administratiu de la sol·licitud de les retribucions complementàries de destí i complement específic de la categoria d’auxiliar administratiu.

Paraules clau: Generalitat. Personal. Retribucions. Salut. Inadmissió. Reclamació prematura. Reclamació repetitiva.

Resolució 143/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[73,77 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Aiguamúrcia

Informació reclamada: Llistats de majors comptables d’uns determinats proveïdors.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Comptes municipals. Dades comptables. Empreses municipals. Proveïdors. Reclamació contra silenci.

Resolució 142/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[73,73 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Aiguamúrcia

Informació reclamada: Factures relacionades amb una obra i una subvenció determinades.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Factures. Obres. Reclamació contra silenci. Informació pública. Arxiu de la documentació.

Resolució 141/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[57,34 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Informació reclamada: Actes i ordres del dia de les Juntes de Govern Local.

Paraules clau: Ajuntament. Actes. Junta de Govern Local. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 140/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[70,14 KB ]

Administració reclamada: Departament de la Presidència

Informació reclamada: Ordres del dia i actes de les reunions del Consell Assessor per la Transició Nacional.

Paraules clau: Generalitat. Actes. Ordres del dia. Reclamació contra desestimació. Informació inexistent.

Resolució 139/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[74,87 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Ensenyament

Informació reclamada: Un escrit del Departament d'Ensenyament al Tribunal Superior de Justícia.

Paraules clau: Generalitat. Ensenyament. Escoles bressol. Reclamació contra desestimació. Silenci administratiu. Límits. Igualtat de les parts dels processos judicials. Comunicació al Tribunal

Resolució 138/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[68,82 KB ]

Administració reclamada: ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

Informació reclamada: Catàleg de llocs de treball i altra documentació sobre personal.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Catàleg llocs de treball. Relació llocs de treball. Reclamació contra manca de lliurament. Lliurament de la informació. Pèrdua d’objecte.

Resolució 137/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[79 KB ]

Administració reclamada: ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

Informació reclamada: Informació sobre processos de provisió a ATRI promoguts per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

Paraules clau: Generalitat. Sindicat. Personal. Provisió de llocs. Reclamació contra manca de lliurament de la informació. Inadmissió. Manca d’objecte. Límits. Protecció de dades personals. Anonimització.

Resolució 136/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[78,99 KB ]

Administració reclamada: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Informació reclamada: Informació sobre processos de provisió a ATRI promoguts pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Paraules clau: Generalitat. Sindicat. Personal. Provisió de llocs. Reclamació contra manca de lliurament de la informació. Inadmissió. Manca d’objecte. Límits. Dades personals. Anonimització.

Resolució 135/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[64,74 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Badia del Vallès

Informació reclamada: Estructura municipal executiva i nomenaments corresponents.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Organització administrativa. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Resolució 134/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[78,73 KB ]

Administració reclamada: Institut Català d'Energia (ICAEN)

Informació reclamada: Informació sobre processos de provisió a ATRI promoguts per l’Institut Català d’Energia.

Paraules clau: Generalitat. Sindicat. Personal. Provisió de llocs. Reclamació contra manca de lliurament de la informació. Inadmissió. Manca d’objecte. Límits. Dades personals.

Resolució 133/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[73,25 KB ]

Administració reclamada: Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques

Informació reclamada: Expedició de quatre certificats relatius a les funcions desenvolupades per la reclamant per a aportar-los en sengles processos de selecció.

Paraules clau: Ajuntament. Persona interessada. Personal. Certificat. Mediació sense acord. Inadmissió. Manca d’objecte.

Resolució 132/2018, de 8 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[130,69 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Informació reclamada: Còpia de la base de dades del Cens de Desapareguts de la Guerra Civil centralitzat de la Generalitat de Catalunya.

Paraules clau: Generalitat. Reutilització. Cens persones desaparegudes. Memòria. Reclamació contra estimació parcial. Règim especial d’accés Límits. Dades personals. Dades personals especialment protegides. Anonimització.

Resolució 131/2018, d'1 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[60,78 KB ]

Administració reclamada: Consell Comarcal del Segrià

Informació reclamada: Còpia del contracte i dels honoraris d'un advocat.

Paraules clau: Consell Comarcal. Contractes. Serveis d’assessorament. Factures. Reclamació contra silenci. Estimació extemporània. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte

Resolució 130/2018, d'1 de juny  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[59,28 KB ]

Administració reclamada: Consell Comarcal del Segrià

Informació reclamada: Còpia d'un decret de Presidència.

Paraules clau: Consell Comarcal. Decrets. Reclamació contra silenci. Estimació extemporània. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.