Seguiment i impugnació d'acords i resolucions

Les administracions estan obligades a complir els acords de mediació i executar les resolucions de la GAIP i a informar-la de les actuacions que duen a terme amb aquesta finalitat. La persona reclamant també pot adreçar-se a la GAIP per denunciar-ne l’incompliment en qualsevol dels seus punts. D’acord amb aquesta informació, s’elabora aquest llistat on podeu consultar el seguiment dels acords de mediació i les resolucions de la GAIP.

En aquesta secció també es relacionen les resolucions de la GAIP que han estat objecte d’impugnació en via contenciosa administrativa.

Acords

Resolucions incomplertes

Recursos contenciosos administratius

Recurs contenciós administratiu núm. 334/2016 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 334/2016 (TSJ Catalunya) sobre les Resolucions de 7 de juny i 7 de juliol de 2016, sobre les Reclamacions 22/2016 a 45/2016 (Diputació de Girona).

Recurs contenciós administratiu núm. 428/2016 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 428/2016 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 13 de juliol de 2016, d'estimació de la Reclamació 58/2016 (Hospital Plató).

Recurs contenciós administratiu núm. 279/2017 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 279/2017 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 14 de juny de 2017, d'estimació parcial de la Reclamació 79/2017 (Ajuntament de Lleida).

Recurs contenciós administratiu núm. 313/2017 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 313/2017 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 26 de juliol de 2017, d'estimació de la Reclamació 235/2017 (Ajuntament de Lleida).

Recurs contenciós administratiu núm. 63/2018 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 63/2018 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 19 de desembre de 2017, d'estimació de la Reclamació 306/2017 (Hospitalet de Llobregat).

 

Recurs contenciós administratiu núm. 95/2018 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 95/2018 (TSJ Catalunya) sobre l’acord 112/2017/PS de la GAIP de 15 de febrer pel qual es rebutja el requeriment previ formulat per l’Ajuntament de Lleida respecte l’Acord 112/2017/PS, de 15 de febrer de 2018, pel qual es rebutja el requeriment previ formulat per l’Alcalde de Lleida l’1 de febrer de 2018, respecte l’Acord de 4 de gener de 2018, que demana la incoació del procediment sancionador per l’incompliment d’execució de la Resolució 112/2017, de 20 d’abril, que va estimar la Reclamació 57/2017 (Ajuntament de Lleida).

Recurs contenciós administratiu núm. 100/2018 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 100/2018 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 23 de març de 2017, d'estimació de la Reclamació 33/2018 (Ajuntament de Girona).

Recurs contenciós administratiu núm. 128/2018 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 128/2018 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 5 d’abril de 2018, d'estimació de la Reclamació 20/2018 (Ajuntament de Torredembarra).