Seguiment i impugnació d'acords i resolucions

Les administracions estan obligades a complir els acords de mediació i executar les resolucions de la GAIP i a informar-la de les actuacions que duen a terme amb aquesta finalitat. La persona reclamant també pot adreçar-se a la GAIP per denunciar-ne l’incompliment en qualsevol dels seus punts. D’acord amb aquesta informació, s’elabora aquest llistat on podeu consultar el seguiment dels acords de mediació i les resolucions de la GAIP.

En aquesta secció també es relacionen les resolucions de la GAIP que han estat objecte d’impugnació en via contenciosa administrativa.

Acords

Resolucions incomplertes

Recursos contenciosos administratius

Recurs contenciós administratiu núm. 313/2017 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 313/2017 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 26 de juliol de 2017, d'estimació de la Reclamació 235/2017 (Ajuntament de Lleida).

Recurs contenciós administratiu núm. 279/2017 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 279/2017 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 14 de juny de 2017, d'estimació parcial de la Reclamació 79/2017 (Ajuntament de Lleida).

Recurs contenciós administratiu núm. 428/2016 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 428/2016 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 13 de juliol de 2016, d'estimació de la Reclamació 58/2016 (Hospital Plató).

Recurs contenciós administratiu núm. 334/2016 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 334/2016 (TSJ Catalunya) sobre les Resolucions de 7 de juny i 7 de juliol de 2016, sobre les Reclamacions 22/2016 a 45/2016 (Diputació de Girona).