Cercador de resolucions i dictàmens

Cerca els resultats a partir dels següents criteris:
Cal que poseu cometes a l'inici i final del text de cerca, p.e. "126/2016"

S'han trobat 1,074 resultats

Resolució 172/2018 IE, de 30 de juliol /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[60,61 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Molins de Rei

Informació reclamada: Desglossament anual de despeses, i factures, amb càrrec a les aportacions econòmiques als grups polítics des de l’any 2011 al 2016.

Paraules clau: Ajuntament. Grups municipals. Subvencions. Incident execució. Ampliació de termini.

Tipus de document: Resolució

Data: 30.07.2018

Resolució 171/2018 IE, de 9 d'agost /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[59,81 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Informació reclamada: Desglossament anual de despeses, i factures, amb càrrec a les aportacions econòmiques als grups polítics des de l’any 2011 al 2016.

Paraules clau: Ajuntament. Grups municipals. Subvencions. Incident execució. Ampliació de termini.

Tipus de document: Resolució

Data: 09.08.2018

Resolució 368/2018, de 3 de desembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[63,11 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Vidreres

Informació reclamada: Sol·licitud d’emissió d’una resolució municipal.

Tipus de document: Resolució

Data: 03.12.2018

Resolució 367/2018, de 3 de desembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[54,65 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Expedient sobre el canvi de sentit de dos carrers.

Paraules clau:  Ajuntament. Electes locals. Trànsit. Circulació. Reclamació contra format. Còpia. Lliurament extemporani.

Tipus de document: Resolució

Data: 03.12.2018

Resolució 366/2018, de 3 de desembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[239,92 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Rubí

Informació reclamada: Informe i documentació que certifiqui i justifiqui el retorn d’una quantitat de diners a la seva partida corresponent.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Pressupost. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d'objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 03.12.2018

Resolució 365/2018, de 3 de desembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[55,6 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Pallejà

Informació reclamada: Retribucions dels càrrecs electes municipals.

Paraules clau: Ajuntament. Retribucions. Dietes. Càrrecs electes. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 03.12.2018

Resolució 364/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[60,84 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Pallejà

Informació reclamada: Informació pressupostària.

Paraules clau: Ajuntament. Pressupostos. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 28.11.2018

Resolució 363/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[73,39 KB ]

Administració reclamada: Direcció General de Serveis Penitenciaris

Informació reclamada: Relació de visites per autoritats a tres presons de Catalunya.

Paraules clau: Generalitat. Periodista. Presons. Visites a persones preses. Autoritats. Agenda. Reclamació contra silenci. Límits. Intimitat.

Tipus de document: Resolució

Data: 28.11.2018

Resolució 362/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[247,17 KB ]

Administració reclamada: Departament de Cultura

Informació reclamada: Retribucions i dietes de directius d’equipaments culturals.

Paraules clau: Generalitat. Periodista. Fundacions del sector públic. Empreses públiques. Entitats privades. Retribucions. Personal directiu. Dietes i indemnitzacions. Reclamació contra inadmissió. Derivació.

Tipus de document: Resolució

Data: 28.11.2018

Resolució 360/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[77,5 KB ]

Administració reclamada: Diputació Provincial de Barcelona

Informació reclamada: Retribució i dietes de la direcció del Teatre Lliure.

Paraules clau: Diputació. Periodista. Fundacions del sector públic. Retribucions. Personal directiu Teatre. Reclamació contra inadmissió. Derivació. Mediació.

Tipus de document: Resolució

Data: 28.11.2018

Resolució 360/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[77,5 KB ]

Administració reclamada: Departament de Justícia

Informació reclamada: Retribucions i dietes de la direcció del Teatre Lliure i de la Sala Beckett.

Paraules clau: Administració de la Generalitat. Periodista. Entitats privades. Fundacions. Retribucions. Personal directiu. Teatre. Reclamació contra inadmissió parcial. Publicitat activa. Derivació.

Tipus de document: Resolució

Data: 28.11.2018

Resolució 359/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[116,69 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Barcelona

Informació reclamada: Retribucions de la direcció de diverses entitats de teatre.

Paraules clau: Ajuntament. Fundacions del sector públic. Associacions. Periodistes. Retribucions. Dietes i indemnitzacions. Entrada en vigor. Derivació.

Tipus de document: Resolució

Data: 28.11.2018

Resolució 358/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[77,5 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Informació reclamada: Documentació urbanística relativa a una casa en estat ruïnós.

Paraules clau: Ajuntament. Urbanisme. Informe. Declaració de ruïna. Reclamació contra silenci. Deure de col·laboració.

Tipus de document: Resolució

Data: 28.11.2018

Resolució 356/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[87,45 KB ]

Administració reclamada: Consell Català de l'Esport

Informació reclamada: Documentació sobre el Centre de tecnificació esportiva del Ripollès.

Paraules clau: Generalitat. Entitats públiques. Esports. Informació pública. Sol·licitud imprecisa.

Tipus de document: Resolució

Data: 28.11.2018

Resolució 356/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[87,45 KB ]

Administració reclamada: Consell Català de l'Esport

Informació reclamada: Documentació sobre el Centre de tecnificació esportiva del Ripollès.

Paraules clau: Generalitat. Entitats públiques. Esports. Informació pública. Sol·licitud imprecisa.

Tipus de document: Resolució

Data: 28.11.2018

Resolució 355/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[257,31 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Barcelona

Informació reclamada: Identificacions policials fetes per la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Paraules clau: Ajuntament. ONG. Policia. Identificacions policials. Acord de mediació. Límit. Dades personals. Anonimització

Tipus de document: Resolució

Data: 28.11.2018

Resolució 354/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[245,83 KB ]

Administració reclamada: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Informació reclamada: Consultes jurídiques sobre l’ús de mitjans electrònics.

Paraules clau: Universitats públiques. Administració electrònica. Reclamació contra estimació parcial. Consultes jurídiques. Informació pública.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 352/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[70,3 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Cervelló

Informació reclamada: Còpia de l’acta d’aprovació dels criteris per a les comissions de serveis.

Paraules clau: Ajuntament. Persona interessada. Personal. Comissions de serveis. Actes. Reclamació contra silenci. Congruència de la reclamació.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 351/2018/IE, de 3 de desembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[236,8 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Ensenyament

Informació reclamada: Projectes lingüístics dels centres educatius públics.

Paraules clau: Generalitat. Ensenyament. Llengua. Projectes lingüístics. Centres docents. Derivació. Incident d’execució. Ampliació de termini.

Tipus de document: Resolució

Data: 03.12.2018

Resolució 351/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[258,46 KB ]

Administració reclamada: Departament d'Ensenyament

Informació reclamada: Projectes lingüístics dels centres educatius públics.

Paraules clau: Generalitat. Ensenyament. Llengua. Projectes lingüístics. Centres docents. Reclamació contra manca de lliurament. Derivació. Retroacció del procediment.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018