Cercador de resolucions i dictàmens

Cerca els resultats a partir dels següents criteris:
Cal que poseu cometes a l'inici i final del text de cerca, p.e. "126/2016"

S'han trobat 1,074 resultats

Resolució 350/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[240 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Informació reclamada: Documentació relativa a la concessió del poliesportiu.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Contractes. Expedient. Reclamació contra manca de lliurament. Forma de l’accés. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 349/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[248,13 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Informació reclamada: Documentació d’un recurs sobre retribucions d’electes locals.

Paraules clau: Ajuntament. Electes locals. Documentació judicial. Reclamació contra desestimació. Règim especial d’accés. Límits. Secret de sumari.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 348/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[99,87 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Informació reclamada: Estudi de viabilitat del complex esportiu municipal. Pla de millora de l’estructura organitzativa municipal. Informes tècnics sobre el servei d’abastament d’aigua, depuració i clavegueram.

Paraules clau: Ajuntament. Electe local. Informes. Estudis. Plans. Reclamació contra manca de lliurament. Acumulació. Règim especial d’accés. Informació pública.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 347/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[72,53 KB ]

Administració reclamada: Direcció General de la Policia

Informació reclamada: Expedient de provisió d’un lloc de treball.

Paraules clau: Generalitat. Persona interessada. Personal. Processos de selecció de personal. Accés a l’expedient. Concurs de mèrits. Reclamació contra estimació parcial. Forma d’acés.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 346/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[69,81 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Rellinars

Informació reclamada: Documentació relativa al compliment de la Llei de Banderes

Paraules clau: Ajuntament. Banderes. Procediments judicials. Reclamació contra lliurament parcial de la informació. Lliurament extemporani. Desistiment.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 345/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[240,68 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Informació reclamada: Actes de processos electorals.

Paraules clau: Administració corporativa. Col·legis professionals. Eleccions. Actes. Reclamació contra silenci. Mediació. Lliurament extemporània de la informació. Pèrdua d'objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 344/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[62,94 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Informació reclamada: Criteris d’ocupació per als vehicles amb estacionament autoritzat.

Paraules clau: Ajuntament. Aparcament. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 343/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[272,58 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Informació reclamada: Diversa informació sobre ingressos, contractes i convenis.

Paraules clau: Associació. Periodista. Associacions de municipis. Entitats privades del sector públic. Reclamació contra inadmissió. Àmbit subjectiu de l’LTAIPBG. Publicitat activa. Retribucions. Contractes. Convenis. Patrimoni.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 342/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[70,89 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament d'Igualada

Informació reclamada: Model de denúncia i criteris sancionadors sobre animals de companyia.

Paraules clau: Ajuntament. Animals domèstics. Ordenança municipal. Sancions. Reclamació contra silenci. Pròrroga del termini per resoldre. Mediació. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 340/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[117,73 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Informació reclamada: Aportacions de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al Consorci de Normalització Lingüística els anys 2010 a 2017.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 340/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[117,73 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Informació reclamada: Aportacions de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al Consorci de Normalització Lingüística els anys 2010 a 2017.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 339/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[132,19 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Cervelló

Informació reclamada: Quantitat per any percebuda per cada grup polític des de l’any 1985. Desglossament i factures de les despeses dels grups. Justificants de recepció dels portaveus.

Paraules clau: Ajuntament. Grups municipals. Subvencions. Factures. Reclamació contra silenci. Informació pública. Informació inexistent. Trasllat.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 353/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[59,65 KB ]

Administració reclamada: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Informació reclamada: Documentació relativa a l’aplicació de mitjans electrònics en els procediments tramitats per la Universitat.

Paraules clau: Universitats públiques. Administració electrònica. Plans. Reclamació contra estimació parcial. Informació inexistent.

Tipus de document: Resolució

Data: 21.11.2018

Resolució 338/2018, de 15 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[60,8 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Informació reclamada: Expedient de selecció de dos llocs de treball.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Procés de provisió de personal. Reclamació contra silenci. Límits. Estimació parcial extemporània. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 15.11.2018

Resolució 337/2018, de 15 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[59,38 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Informació reclamada: Notes docents de suport per a impartir classes.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Procés de provisió provisional. Comissió de serveis. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 15.11.2018

Resolució 336/2018, de 15 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[60,49 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Informació reclamada: Notes docents de suport per a impartir classes.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Procés de provisió de personal. Reclamació contra silenci. Límits. Dades personals. Anonimització. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 15.11.2018

Resolució 335/2018, de 15 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[403,97 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Informació reclamada: Diversa documentació relativa a un procés de selecció per cobrir una plaça de conserge de l’Àrea d’Alcaldia.

Paraules clau: Ajuntament. Sindicat. Personal. Processos de provisió de personal. Reclamació contra silenci. Límits. Protecció de dades personals. Anonimització. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 15.11.2018

Resolució 334/2018, de 15 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[78,42 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament del Morell

Informació reclamada: nformació relativa als projectes duts a terme per un assessor extern de l’Ajuntament

Paraules clau: Ajuntament. Contractes. Assessorament extern. Informes. Factures. Reclamació contra silenci. Deure de col·laboració amb la GAIP. Límits. Protecció de dades personals.

Tipus de document: Resolució

Data: 15.11.2018

Resolució 333/2018, de 15 de novembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[78,42 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Tarragona

Informació reclamada: Plans de protecció i seguretat d’edificis públics.

Paraules clau: Ajuntament. Periodista. Protecció civil. Patrimoni. Reclamació contra silenci. Lliurament extemporani. Pèrdua d’objecte.

Tipus de document: Resolució

Data: 15.11.2018

Resolución 332/2018, de 15 de noviembre /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.normativa/formatters/pdf icon[109,38 KB ]

Administració reclamada: Ports de la Generalitat de Catalunya

Informació reclamada: Diversa documentació relativa a un procés de selecció per cobrir una plaça de conserge de l’Àrea d’Alcaldia.

Paraules clau: Empresas públicas. Puertos. Dominio público. Sociedades mercantiles. Límites. Confidencialidad en los procedimientos administrativos. Confidencialidad de la contratación. Intereses económicos y comerciales. Ponderación. Oposición a la entrega de la información. Demora en la entrega de la información.

Tipus de document: Resolució

Data: 15.11.2018