La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l'òrgan independent de garantia a qui podeu reclamar  si una administració de Catalunya, o qualsevol ens, organisme o empresa pública que en depengui, no us facilita l'accés a una informació pública que li hàgiu sol·licitat.

El procediment de reclamació davant la GAIP és ràpid (dos mesos)  i gratuït.  Per presentar una reclamació  només heu d'omplir un senzill formulari, que podeu tramitar electrònicament des d'aquest web. Consulteu la secció de preguntes freqüents per a més informació