Criteris generals

La GAIP  fa públics aquí els criteris que seguirà en la interpretació i l’aplicació de la normativa en matèria d’accés a la informació pública, amb la finalitat de facilitar la transparència pel que fa als criteris de resolució en les seves futures resolucions.